Гласне сприяння громадян підрозділам внутрішньої безпеки МВС України у протидії злочинам у сфері службової діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Європейські перспективи. - 2015. - № 1. - С. 65-70.

Анотація

У статті комплексно розглянуті поняття, ознаки та особливості гласного сприяння громадян підрозділам внутрішньої безпеки МВС України у протидії злочинам у сфері службової діяльності, науково обґрунтована необхідність використання цих можливостей підрозділами внутрішньої безпеки для протидії вказаній злочинності, надані відповідні науково-практичні рекомендації.
The authors of the article comprehensively reviewed the concept, features and characteristics of open public assistance to internal security departments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in combating crimes in the field of service activities; they scientifically grounded the necessity of using these opportunities by the divisions of internal security to combat specified crime; they provided the relevant scientific and practical recommendations.
В статье комплексно рассмотрены понятие, признаки и особенности гласного содействия граждан подразделениям внутренней безопасности МВД Украины в противодействии преступлениям в сфере служебной деятельности, научно обоснованная необходимость использования этих возможностей подразделениями внутренней безопасности для противодействия указанной преступности, предоставлены соответствующие научно-практические рекомендации.

Опис

Шендрик В. В. Гласне сприяння громадян підрозділам внутрішньої безпеки МВС України у протидії злочинам у сфері службової діяльності / В. В. Шендрик, І. О. Колінко // Європейські перспективи. - 2015. - № 1. - С. 65-70.
Шендрик В. В., Колінко І. О. "Гласне сприяння громадян підрозділам внутрішньої безпеки МВС України у протидії злочинам у сфері службової діяльностиі." Європейські перспективи 1 (2015): 65-70.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, злочини у сфері службової діяльності, сприяння оперативним підрозділам, підрозділи внутрішньої безпеки, взаємодія з населенням, взаимодействие с населением

Бібліографічний опис