Кібератаки як елемент гібридної війни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.) . – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 52-54

Анотація

У тезах доповіді розкривається сутність кібератаки як елементу гібридної війни. Визначаються найбільш ефективні види кібератак, які направлені на дестабілізацію компютерних систем держави.
The abstracts of the report reveal the essence of cyberattack as an element of hybrid warfare. The most effective types of cyberattacks, which are aimed at destabilizing the computer systems of the state, are identified.
В тезисах доклада раскрывается сущность кибератаки как элемента гибридной войны. Определяются наиболее эффективные виды кибератак, направленные на дестабилизацию компьютерных систем государства.

Опис

Войціховський, А. В. Кібератаки як елемент гібридної війни / А. В. Войціховський // Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 52-54.

Ключові слова

кібератаки, гібридна війна, вандалізм, пропаганда, кібершпигунство, критична інфраструктура, cyberattacks, hybrid war, vandalism, propaganda, cyber espionage, critical infrastructure, кибератаки, гибридная война, вандализм, безопасность государства, безпека держави, Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина

Бібліографічний опис