Людиноцентристський підхід у сфері доступу до публічної інформації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасна адміністративно-правова доктрина захисту прав людини: тези доп. та наук. повідомл. учасн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17-18 квіт. 2015 р.). – Харків: Право, 2015. – С. 135-137

Анотація

У тезах доповіді зазначено, що законодавство України у сфері доступу до публічної інформації, зокрема, й що перебуває у розпорядженні судів загальної юрисдикцій, відповідає основним положення людиноцентричної концепції.
The abstracts of the report state that the legislation of Ukraine in the field of access to public information, in particular, and which is available to courts of general jurisdiction, corresponds to the basic provisions of the human-centered concept.
В тезисах доклада указано, что законодательство Украины в сфере доступа к публичной информации, в том числе и находящегося в распоряжении судов общей юрисдикции, соответствует основным положениям человекоцентрической концепции.

Опис

Юшкевич О.Г. Людиноцентристський підхід у сфері доступу до публічної інформації / О.Г. Юшкевич // Сучасна адміністративно-правова доктрина захисту прав людини: тези доп. та наук. повідомл. учасн. наук.-практ. конф., м. Харків, 17-18 квіт. 2015 р. – Харків: Право, 2015. – С. 135-137.

Ключові слова

доступ до публічної інформації, access to public information, доступ к публичной информации, запрос на информацию, распорядители публичной информации, розпорядники публічної інформації, запит на інформацію, administrators of public information, information request, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Держава і право. State and Law. Государство и право

Бібліографічний опис