Сучасні проблеми кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності : Частина 1

Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харків : вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ. - 2009. - 104 с.
Abstract
Збірка містить наукові доповіді, які пролунали на науково-практичних конференціях «Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах» (м. Харків, 24 жовтня 2008 р.) і «Проекти КПК та проблеми сучасного стану кримінально-процесуального законодавства» (м. Харків, 6 лютого 2008 р.). Для науковців, підрозділів слідства та дізнання, оперативно-розшукових апаратів правоохоронних органів.
Сборник содержит научные доклады, прозвучавшие на научно-практических конференциях «Пути развития оперативно-розыскной деятельности в современных условиях» (Харьков, 24 октября 2008) и «Проекты УПК и проблемы современного состояния уголовно-процессуального законодательства» (Харьков, 6 февраля 2008). Для научных работников, подразделений следствия и дознания, оперативно-розыскных аппаратов правоохранительных органов
Description
Сучасні проблеми кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності: [зб. наук. доп.] у 2 ч. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. - Ч. 1. - 104 с.
Keywords
Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, расследование преступлений, розслідування злочинів, investigation of crimes
Citation
Сучасні проблеми кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності : зб. наук. доп. у 2 ч. – Ч. 1
Collections