Удосконалення правових засад попередження злочинів оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 131-139

Анотація

Досліджено сучасний стан нормативного правового регулювання державного і громадського життя, зокрема в напрямку попередження злочинів правоохоронними органами України. Запропоновано шляхи удосконалення правових засад попередження злочинів оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України.
Modern level of normative and legal regulation of the state and public life, in particular in a direction of the prevention of crimes by law enforcement agencies of Ukraine is researched. Ways of improvement of legal bases of the prevention of criminality by operative units of law enforcement agencies of Ukraine are offered.
Исследован современный уровень нормативно-правового регулирования государственной и общественной жизни, в частности в направлении предупреждения преступлений правоохранительными органами Украины. Предложены пути усовершенствования правовых основ предупреждения преступности оперативными подразделениями органов внутренних дел Украины.

Опис

Ключові слова

правові засади, legal principles, правовые основы, попередження злочинів, crime prevention, предупреждение преступлений, оперативні підрозділи, operational units, оперативные подразделения, органи внутрішніх справ, law enforcement bodies, органы внутренних дел

Бібліографічний опис

Шендрик, В. В. Удосконалення правових засад попередження злочинів оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України / В. В. Шендрик // Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 131-139.