Distance learning as a current trend of foreign language teaching

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі закладів вищої освіти та можливі шляхи їх вирішення : тези доп. міжвуз. наук.-метод. семінару (м. Харків, 26 січ. 2021 р.). – Харків, 2021. – С. 66-68
Abstract
Розглянуто переваги дистанційного навчання як виду навчання, що використовує педагогічні технології та дає можливість забезпечити ефективний зворотний зв'язок.
Thesis consider the advantages of distance learning as a type of learning that uses pedagogical technologies and provides the opportunity to provide effective feedback.
Рассмотрены преимущества дистанционного обучения как вида обучения, которое использует педагогические технологии и дает возможность обеспечить эффективную обратную связь.
Description
Sazanova, L. S. Distance learning as a current trend of foreign language teaching / Sazanova Larysa Serhiivna, Rusanova Liubov Ivanivna // Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі закладів вищої освіти та можливі шляхи їх вирішення : тези доп. міжвуз. наук.-метод. семінару, м. Харків, 26 січ. 2021 р. / Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків, 2021. – С. 66-68.
Keywords
distance learning, pandemic, tutor, student-teacher interaction, psychological barriers, дистанційне навчання, pedagogical technologies, пандемія, дистанционное обучение, тьютор, взаємодія студент-викладач, психологічні бар'єри, педагогічні технології, пандемия, взаимодействие ученика и учителя, психологические барьеры, педагогические технологии, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина
Citation