Distance learning as a current trend of foreign language teaching

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі закладів вищої освіти та можливі шляхи їх вирішення : тези доп. міжвуз. наук.-метод. семінару (м. Харків, 26 січ. 2021 р.). – Харків, 2021. – С. 66-68

Анотація

Розглянуто переваги дистанційного навчання як виду навчання, що використовує педагогічні технології та дає можливість забезпечити ефективний зворотний зв'язок.
Thesis consider the advantages of distance learning as a type of learning that uses pedagogical technologies and provides the opportunity to provide effective feedback.
Рассмотрены преимущества дистанционного обучения как вида обучения, которое использует педагогические технологии и дает возможность обеспечить эффективную обратную связь.

Опис

Sazanova, L. S. Distance learning as a current trend of foreign language teaching / Sazanova Larysa Serhiivna, Rusanova Liubov Ivanivna // Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі закладів вищої освіти та можливі шляхи їх вирішення : тези доп. міжвуз. наук.-метод. семінару, м. Харків, 26 січ. 2021 р. / Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків, 2021. – С. 66-68.

Ключові слова

distance learning, pandemic, tutor, student-teacher interaction, psychological barriers, дистанційне навчання, pedagogical technologies, пандемія, дистанционное обучение, тьютор, взаємодія студент-викладач, психологічні бар'єри, педагогічні технології, пандемия, взаимодействие ученика и учителя, психологические барьеры, педагогические технологии, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина

Бібліографічний опис