Використання конфіденційного співробітництва у протидії «вуличним» злочинам корисливо-насильницької спрямованості

Ескіз недоступний

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 1 (80)

Анотація

Опис

Ханькевич, А. М. Використання конфіденційного співробітництва у протидії «вуличним» злочинам корисливо-насильницької спрямованості» / А. М. Ханькевич, М. М. Поколодний // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 1 (80). – С. 376-385.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность

Бібліографічний опис