Суб’єктивне корпоративне право і законний інтерес: актуальні аспекти корпоративного правореалізаційного застосування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 189-195

Анотація

На підставі аналізу норм чинного законодавства та точок зору вчених висвітлено проблемні питання співвідношення категорій «суб’єктивне корпоративне право» та «законний інтерес» у контексті їх застосовування у сфері корпоративних відносин.
On the basis of legislation in force analysis and scientists’ points of view some issues concerning correlation of categories «subjective corporative law» and «legal interest» in the context of their implementation in the sphere of corporative relations are researched.
На основе анализа норм действующего законодательства и точек зрения ученых рассмотрены проблемные вопросы соотношения категорий «субъективное корпоративное право» и «законный интерес» в контексте их применения в сфере корпоративных отношений.

Опис

Ключові слова

суб’єктивне корпоративне право, subjective corporate law, субъективное корпоративное право, законний інтерес, legitimate interest, законный интерес, корпоративні правовідносини, corporate legal relations, корпоративные правоотношения

Бібліографічний опис

Жорнокуй, Ю. М. Суб’єктивне корпоративне право і законний інтерес: актуальні аспекти корпоративного правореалізаційного застосування / Ю. М. Жорнокуй // Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 189-195.