Деякі аспекти попередження підрозділами внутрішньої безпеки злочинів, що вчиняють працівники Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.- 2018.- № 3(83).-225-232

Анотація

У статті виокремлено чинники, що обумовлюють значну латентність злочинної діяльності працівників правоохоронних органів, проаналізовано та охарактеризовано основні причини та умови, що впливають на злочинність працівників поліції. Окреслено етапи заходів щодо оперативно-розшукового запобігання підрозділами внутрішньої безпеки злочинам, які вчиняють працівники Національної поліції. The article identifies some factors that determine the significant latency of criminal activity of law enforcement officials (the management's reluctance to cover the actual state of affairs, often exposed employees are freed from law enforcement agencies, such cases do not violate the relevant cases, suspended or closed cases without bringing them to a logical conclusion) . В статье выделены факторы, обусловливающие значительную латентность преступной деятельности сотрудников правоохранительных органов, проанализированы и охарактеризованы основные причины и условия, влияющие на преступность сотрудников полиции. Определены этапы мероприятий по оперативно-розыскного предупреждения подразделениями внутренней безопасности преступлений, совершающие работники Национальной полиции.

Опис

Волков, І. А. Деякі аспекти попередження підрозділами внутрішньої безпеки злочинів, що вчиняють працівники Національної поліції України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.- 2018.- № 3(83).- С.225-232.

Ключові слова

працівники поліції, підрозділи внутрішньої безпеки, запобігання злочинності, кримінологія, Україна. Ukraine. Украина, сотрудники полиции, подразделения внутренней безопасности, предупреждение преступности, криминология, , police officers, internal security units, crime prevention, criminology,

Бібліографічний опис