Зміст та завдання оперативно-розшукових заходів відомчого санкціонування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 2 (23), т. 3. – С. 246-250

Анотація

Розкрито зміст оперативно-розшукових заходів відомчого санкціонування та визначено завдання, які вирішуються під час їх застосування, у розрізі виконання завдань, які поставлені перед оперативними підрозділами Національної поліції України.
The content of the operational-search measures of the departmental sanctioning is revealed and the tasks that are solved during their application are defined in the context of the fulfillment of the tasks, which are set before the operational units of the National Police of Ukraine.
Раскрыто содержание оперативно-розыскных мероприятий ведомственного санкционирования и определены задачи, решаемые при их применении, в разрезе выполнения задач, поставленных перед оперативными подразделениями Национальной полиции Украины.

Опис

Капустник, В. В. Зміст та завдання оперативно-розшукових заходів відомчого санкціонування / В. В. Капустник // Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 2 (23), т. 3. – С. 246-250.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, оперативно-розшукові заходи, оперативно-розыскные мероприятия, operational and investigative measures, відомче санкціонування, ведомственное санкционирование, departmental authorization

Бібліографічний опис