Використання в кримінальному провадженні відомостей, отриманих у результаті негласних слідчих (розшукових) дій: науково-методичні рекомендації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

У науково-методичних рекомендаціях надано кримінальну процесуальну характеристику негласних слідчих (розшукових) дій як інституту кримінального процесуального права. Здійснено аналіз понятійно-категоріального апарату інституту використання в кримінальному провадженні відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Виокремлено нормативні підстави та процесуальний порядок використання в кримінальному провадженні відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Досліджено міжнародний досвід використання в кримінальному проваджені відомостей, отриманих у результаті негласних слідчих (розшукових) дій та запропоновано шляхи його впровадження в практичну діяльність вітчизняних органів досудового розслідування. Призначені для працівників органів досудового розслідування, оперативних працівників, працівників органів прокуратури, Агентства з розшуку та менеджменту активів, інших уповноважених органів, а також викладачів, науковців, курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів, аспірантів та докторантів.

Опис

Ключові слова

негласні слідчі (розшукові) дії, кримінальне провадження, Україна

Бібліографічний опис

Використання в кримінальному провадженні відомостей, отриманих у результаті негласних слідчих (розшукових) дій: наук.-метод. рек. [ для підрозд. Нац. поліції України] / [ Цуцкірідзе М.С., Мартовицька О.В., Гайду С.В. та ін.]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Голов. слід. управл. Нац. поліції України. – Київ-Харків, 2022. – 82 с.