Історія держави та права України : підручник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків: Майдан, 2018. – 616 с.

Анотація

У підручнику розглянуті стародавні держави які в минулому існували на сучасних українських територіях, та їх право, держава і право Київської Русі, утворення та становлення державного устрою Галицько-Волинського князівства, правовий статус українських земель у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої, процеси державотворення і права в Запорізькій Січі, Українська Козацька держава та її право, правовий статус українських земель у період втрати державності, зокрема, суспільно-політичний устрій і право на українських землях у складі Російської імперії та Австрійської (Австро-Угорської) імперії, державний лад і право періоду Української революції 1917 – 1921 років та держави і права Української РСР у складі Радянського Союзу. Історія держави і права сучасної України розглянута в процесі проголошення незалежності і суверенітету України, розбудови незалежної Української держави, формування її правової системи з урахуванням того, що сучасна незалежна Україна є спадкоємцем усієї правової спадщини, яка впродовж віків створювалась на українських землях. Видання орієнтовано не лише на курсантів, студентів, слухачів, але й на тих, хто цікавиться історією вітчизняного права.

Опис

Історія держави та права України: підручник для курсантів та студентів вищих навчальних закладів / О. М. Бандурка, М. Ю. Бурдін, О.М. Головко та ін. ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: Майдан, 2018. – 616 с.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, історія держави і права, история государства и права, украинские земли, українські землі, Ukrainian lands, Російська імперія, Российская империя, Russian Empire, Киевская Русь, Київська Русь, Kievan Rus, Галицько-Волинське князівство, Галицко-Волынское княжество, Велике Князівство Литовське, Великое Княжество Литовское, Річ Посполита, Речь Посполитая, Polish-Lithuanian Commonwealth, Запорізька Січ, Запорожская Сечь, Українська революція, Украинская революция

Бібліографічний опис