Сучасні високотехнологічні тренди в кримінальному світі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-11-26

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., Харків, 26 листоп. 2019 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: Права людини, 2019.

АнотаціяОпис

Струков, В. М. Сучасні високотехнологічні тренди в кримінальному світі // Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., Харків, 26 листоп. 2019 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: Права людини, 2019.

Ключові слова

організована злочинність, штучний інтелект, дрони, роботи, ,

Бібліографічний опис