Забезпечення публічної безпеки у Причорноморському регіоні: чинники та тенденції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Транскордонна співпраця: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали II Регіон. круглого столу(м. Одеса, 28-29 верес. 2017 р.). - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2017. - С. 173-176

Анотація

Розглянуто чинники та тенденції забезпечення публічної безпеки у Причорноморському регіоні.
The factors and trends of ensuring public safety in the Black Sea region are considered.
Рассмотрены факторы и тенденции обеспечения общественной безопасности в Причерноморском регионе.

Опис

Сокуренко, В. Забезпечення публічної безпеки у Причорноморському регіоні: чинники та тенденції / Валерій Сокуренко // Транскордонна співпраця: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали II Регіон. круглого столу(м. Одеса, 28-29 верес. 2017 р.) / Ген. прокуратура України, Голов. військ. прокуратура, Нац. акад. прокуратури України. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2017. - С. 173-176.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Причорноморський регіон, Причерноморский регион, забезпечення публічної безпеки, публічна безпека, обеспечение общественной безопасности, публічна безпека, общественная безопасность, public safety, кримінологічна обстановка

Бібліографічний опис