Позитивне соціальне сприйняття поліції як складова національної безпеки держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. тез VІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 22 жовт. 2021 р.). – Львів, 2021. – С. 325-328

Анотація

Розглянуто позитивне соціальне сприйняття поліції як складову національної безпеки держави. Защначено, що для поліції громадську думку офіційно визнано одним з основних критеріїв діяльності, а прийняття грамотних управлінських рішень в організації діяльності Національної поліції має передусім відбивати демократичні настрої громадян.
The positive social perception of the police as a component of the national security of the state is considered.
Рассмотрено положительное социальное восприятие полиции как составляющей национальной безопасности государства.

Опис

Швець, Д. В. Позитивне соціальне сприйняття поліції як складова національної безпеки держави / Д. В. Швець // Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. тез VІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 22 жовт. 2021 р.) / МВС України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2021. – С. 325-328.

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Психологія. Рsychology. Психология, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, соціальне сприйняття поліції, социальное восприятие полиции, social perception of the police, позитивне соціальне сприйняття, positive social perception, позитивное социальное восприятие, громадська думка, общественное мнение, public opinion

Бібліографічний опис