Тактичні особливості проведення обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них

Ескіз недоступний

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 1 (80)

Анотація

Опис

Стащак, М. В. Тактичні особливості проведення обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них / М.В. Стащак, С. Д. Подгородний // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 1 (80). – С. 296-301.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации

Бібліографічний опис