Право і безпека, 2023, № 3 (90)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

«Право і безпека» – це науковий журнал із відкритим доступом, метою якого є поширення результатів наукових досліджень як теоретичного, так і практичного характеру в галузях права та безпеки. Завданнями видання є сприяння дослідникам у здійсненні наукової діяльності, поширення новітніх наукових знань, оприлюднення досліджень з актуальних питань права і юридичної психології, протидії злочинності, забезпечення національної безпеки та прав людини, захисту інтелектуальної власності, кібербезпеки, реформування законодавства тощо.
It an open access scientific journal whose purpose is to disseminate research results of both theoretical and practical nature in the fields of law and security. The objectives of the publication are to assist researchers in conducting scientific activities, disseminating the latest scientific knowledge, publishing research on topical issues of law and legal psychology, combating crime, ensuring national security and human rights, protecting intellectual property, cybersecurity, reforming legislation and more.
Научный журнал с открытым доступом, целью которого является распространение результатов научных исследований как теоретического, так и практического характера в области права и безопасности. Задачами издания является содействие исследователям в осуществлении научной деятельности, распространение новейших научных знаний, обнародование исследований по актуальным вопросам права и юридической психологии, противодействие преступности, обеспечению национальной безопасности и прав человека, защите интеллектуальной собственности, кибербезопасности, реформированию законодательства и т.д.

Опис

Ключові слова

Україна, науковий журнал, Право і безпека, Історія. History. История, держава і право, кримінальне провадження, криптовалюта Monero, національна безпека, війна, умови воєнного стану, Національна поліція України, Ukraine, state and law

Бібліографічний опис

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. В. В. Сокуренко. – Харків, 2023. – № 3 (90). – 244 с. – ISSN 2617-2933 (Online). – DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2023.3