Питання формування міжнародно-правового механізму протидії загрозам критичної інфраструктури

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 87-90
Abstract
У тезах доповіді розкриваються питання формування міжнародної політики захисту обєктів критичної інфраструктури. Дається аналіз діяльності України, зарубіжних країн і зусиль міжнародних організацій (ООН, ЄС) щодо вироблення спільних механізмів протидії загрозам критичної інфраструктури.
The abstracts of the report reveal the issues of forming an international policy for the protection of critical infrastructure. An analysis of the activities of Ukraine, foreign countries and the efforts of international organizations (UN, EU) to develop joint mechanisms to counter threats to critical infrastructure.
В тезисах доклада раскрываются вопросы формирования международной политики защиты объектов критической инфраструктуры. Дается анализ деятельности Украины, зарубежных стран и усилий международных организаций (ООН, ЕС) по выработке совместных механизмов противодействия угрозам критической инфраструктуры.
Description
Войціховський, А. В. Питання формування міжнародно-правового механізму протидії загрозам критичної інфраструктури / А. В. Войціховський // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 87-90.
Keywords
критична інфраструктура, Організація Об‘єднаний Націй, Європейський Союз, critical infrastructure, United Nations, European Union, Міжнародне право .International Law. Международное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, критическая инфраструктура, Міжнародне право .International Law. Международное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации
Citation