Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-05-16

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків, 2019. - 212 с.

Анотація

У збірці матеріалів конференції знайшли відображення наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені розкриттю проблем, що існують в основних галузях правоохоронної та правозастосовної діяльності. Для науковців, правоохоронців-практиків, ад’юнктів, аспірантів, курсантів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів юридичного профілю.
Scientific researches of graduate students, students of magistracy and PhD students of Kharkiv National University of Internal Affairs and other law institutes of higher educations of Ukraine devoted to disclosure of problems that exist in the core areas of law enforcement activities, police of Ukraine in the first place are observed in the collection of articles.
Отражены научные разработки адъюнктов, слушателей магистратуры и соискателей Харьковского национального университета внутренних дел и других юридических вузов Украины, посвященные раскрытию проблем, существующих в основных отраслях правоохранительной и правоприменительной деятельности.

Опис

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2019. - 212 с.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police, протидія злочинності, противодействие преступности, counteraction to crime, Юридичні науки. Правоохоронна діяльність. Law sciences. Law enforcement. Юридические науки. Правоохранительная деятельность

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2019

Зібрання