Напрями оптимізації взаємодії оперативних підрозділів ОВС з іншими суб’єктами попередження злочинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1. - С. 574-583

Анотація

Проаналізовано погляди науковців на взаємодію оперативних підрозділів, основні форми взаємодії. Зроблено критичний аналіз нормативних відомчих документів, що стосуються взаємодії оперативних підрозділів. Запропоновано напрями оптимізації взаємодії оперативних підрозділів ОВС з іншими суб’єктами попередження злочинів.
The views of scientists on the interaction of operational units, the main forms of interaction are analyzed. A critical analysis of normative departmental documents related to the interaction of operational units was made. Directions for optimizing the interaction of operational units of the Security Service with other crime prevention entities are proposed.
Проанализированы взгляды ученых на взаимодействие оперативных подразделений, основные формы взаимодействия. Предложен критический анализ нормативных документов, регламентирующих взаимодействие оперативных подразделений. Определены пути оптимизации взаимодействия оперативных подразделений ОВД с другими субъектами предупреждения преступлений.

Опис

Шендрик, В. В. Напрями оптимізації взаємодії оперативних підрозділів ОВС з іншими суб’єктами попередження злочинів / В. В. Шендрик // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1. - С. 574-583.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal affairs agencies, органы внутренних дел, оперативні підрозділи, operational units, оперативные подразделения, попередження злочинів, crime prevention, предупреждение преступлений, суб’єкти попередження злочинів, warning subjects crimes, субъекты предупреждения преступлений, взаємодія, interaction, взаимодействие

Бібліографічний опис