Зарубіжний досвід протидії рейдерству та можливості його використання в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 11-16

Анотація

Досліджено особливості формування ринків корпоративного контролю в США, країнах Західної Європи та Азії, Росії. Проаналізовано світовий досвід боротьби з рейдерством. Визначено доцільність впровадження в України механізмів протидії рейдерству, які були ефективними в інших кранах.
The features of formation the markets of corporate control in the USA, countries of European Union and Asia, Russia are researched. The world experience of counteraction against corporate raid has been analysed. The expediency of introduction in Ukraine mechanisms of counteraction to corporate raid, which were effective in other countries is defined.
Исследованы особенности формирования рынков корпоративного контроля в США, странах Западной Европы и Азии, России. Проанализирован мировой опыт борьбы с рейдерством. Определено целесообразность внедрения в Украине механизмов противодействия рейдерству, которые были эффективны в других странах.

Опис

Ключові слова

ринок корпоративного контролю, market of corporate control, рынок корпоративного контроля, зарубіжний досвід, foreign experience, зарубежный опыт, протидія рейдерству, opposition to raiding, противодействие рейдерству

Бібліографічний опис

Колєсник, М. А. Зарубіжний досвід протидії рейдерству та можливості його використання в Україні / М. А. Колєсник // Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 11-16.