Характеристика осіб, які вчинили незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами на території України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 140 - 141.

Анотація

Зазначається, що систематичне вивчення характеристики осіб, які вчинили незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, забезпечить більш якісну протидію цим кримінальним правопорушенням. Отмечается, что систематическое изучение характеристики лиц, совершивших незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, обеспечит более качественное противодействие этим уголовным правонарушением. It is noted that the systematic study of the characteristics of persons who have committed illegal handling of weapons, ammunition or explosives, will provide better counteraction to these criminal offense.

Опис

Мітрухов П. М. Характеристика осіб, які вчинили незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами на території України / П. М. Мітрухов // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 140 - 141.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінальне право. Criminal Law. Криминальное право, кримінальні правопорушення, незаконне поводження зі зброєю, бойові припаси, вибухові речовини, уголовные правонарушения, незаконное обращение с оружием, боевые припасы, взрывчатые вещества, criminal offenses, illegal handling of weapons, ammunition, explosives

Бібліографічний опис