Технічні складові одягання наручників під час затримання правопорушників працівниками МВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. пр. IX міжнар. наук.-метод. конф. (м. Харків, 6 берез. 2015 р.) [: Вип. 9]. – Харків, 2015. – С. 23-29

Анотація

Розкрито технічні складові одягання наручників під час затримання правопорушників працівниками МВС України.
The technical components of putting on handcuffs during the detention of offenders by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine have been revealed.
Раскрыты технические составляющие одевания наручников при задержании правонарушителей работниками МВД Украины.

Опис

Моргунов, О. А. Технічні складові одягання наручників під час затримання правопорушників працівниками МВС України / Моргунов О. А. // Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. пр. IX міжнар. наук.-метод. конф. (м. Харків, 6 берез. 2015 р.) [: Вип. 9] / Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків, 2015. – С. 23-29.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, спеціальна фізична підготовка, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, одягання наручників, наручники, затримання правопорушників, задержание правонарушителей, detention of offenders, wearing handcuffs, одевание наручников

Бібліографічний опис