Взаємодія поліції та суспільства: запровадження моделі Community policing: наук.-метод. рекомен

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харк. нац. ун-т внутр. справ

Анотація

Community policing, взаємодія поліції та суспільства, громадські формування, інститут волонтерства.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Взаємодія поліції та суспільства: запровадження моделі Community policing: наук.-метод. рекомен. / С.О. Шатрава, О.І. Безпалова, К.Л. Бугайчук, О.В. Джафарова та ін. Харків: Харк. нац. ун-т внутр. справ. 2020. 45 с.