Гендерні аспекти девіантної поведінки в підлітковому віці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.- практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.). - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 205 - 208.

Анотація

В статті розкрито гендерні аспекти девіантної поведінки в підлітковому віці. Зроблено висновок, що у хлопців та дівчат підліткового віку є відмінності, щодо схильностей та проявів девіантної поведінки. Наголошено, що дана тема є досить важливою для побудови корекційних та профілактичних програм для підлітків і тому є підстави для проведення подальших досліджень на дану тему. В статье раскрыто гендерные аспекты девиантного поведения в подростковом возрасте. Сделано вывод, что у юношей и девушек подросткового возраста есть отличия, касающиеся склонностей и проявлений девиантного поведения. Отмечено, что данная тема достаточно важна для построения коррекционных и профилактических программ для подростков и потому есть основания для проведения дальнейших исследований на данную тему. The article reveals gender aspects of deviant behavior in adolescence. It is concluded that boys and girls have adolescents age there are differences in the tendencies and manifestations of deviant behavior. It is emphasized that it is given the topic is very important for the construction of correctional and prevention programs for adolescents and therefore there are grounds for further research on this topic.

Опис

Чекуров П.О. Гендерні аспекти девіантної поведінки в підлітковому віці / П.О. Чекуров // Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.- практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.). - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 205 - 208

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, гендерні аспекти, девіантна поведінка, підлітковий вік, гендерные аспекты, девиантное поведение, подростковый возраст, gender aspects, deviant behavior, teenage

Бібліографічний опис