Особливості співвідношення спілкування та тривожності у поліцейських з різним рівнем комунікативної толерантності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Опис

Ключові слова

Україна, 053 – Психологія, випускний кваліфікаційний проєкт (робота)

Бібліографічний опис

Удалова, О. Ю. Особливості співвідношення спілкування та тривожності у поліцейських з різним рівнем комунікативної толерантності : випуск. кваліфікац. робота ... бакалавр : 053 – Психологія / О. Ю. Удалова; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2024. - 62 с.