Програма профілактики корупційної поведінки персоналу сектору безпеки і оборони України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

https://doi.org/10.20998/2078-7782.2023.1.09

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теорія і практика управління соціальними системами. - 2023. - № 1. - С. 116-128

Анотація

Викладено програму профілактики корупційних взаємин у колективах персоналу сектору безпеки і оборони України, яка є соціально-психологічною технологією, що має на меті формування антикорупційної стійкості правоохоронців. Вона включає три функціональних блоки: діагностичний; психопрофілактичний; психокорекційний.
The program for the prevention of corruption relations in the personnel teams of the security and defense sector of Ukraine, which is a socio-psychological technology aimed at the formation of anti-corruption resistance of law enforcement officers, is outlined. It includes three functional units: diagnostic; psychoprophylactic; psychocorrective.
Изложена программа профилактики коррупционных отношений в коллективах персонала сектора безопасности и обороны Украины, которая является социально-психологической технологией, направленной на формирование антикоррупционной устойчивости правоохранителей. Она включает три функциональных блока: диагностический; психопрофилактический; психокоррекционный.

Опис

Ключові слова

психологічний тренінг, психопрофілактика, корупційна поведінка, антикорупційна стійкість, правоохоронці, psychological training, psychological prevention, corrupt behavior, anticorruption resistance, law enforcement officers, психологический тренинг, психопрофилактика, коррупционная поведение, антикоррупционная стойкость, правоохранители

Бібліографічний опис

Ларіонова, І. Програма профілактики корупційної поведінки персоналу сектору безпеки і оборони України / Інна Ларіонова // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2023. - № 1. - С. 116-128. - DOI: https://doi.org/10.20998/2078-7782.2023.1.09.