Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах

Abstract
Збірник міститі тези доповідей учасників науково-практичної конференції з актуальних питань розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах.
Сборник содержит тезисы докладов участников научно-практической конференции по актуальным вопросам развития оперативно-розыскной деятельности в современных условиях.
Description
Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. на базі Харк. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 28 листоп. 2009 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т підготовки фахівців кримінальної міліції. – Харків : ХНУВС, 2009 – 272 с.
Keywords
Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розшукова інформація, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher educational establishments within the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, розслідування злочинів, расследование преступлений, investigation of crimes
Citation
Collections