Щодо правової природи та змісту права на гендерну ідентичність

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 274-279

Анотація

Визначено правову природу та розкрито зміст особистого немайнового права фізичної особи на гендерну ідентичність; надано оригінальне визначення гендерної ідентичності як немайнового блага; сформульовано дефініцію права на гендерну ідентичність.
The legal nature and the content of the personal non-property right to gender identity are defined; the original definition of gender identity as a non-property benefit is given; the definition of the right to gender identity is formulated.
Определена правовая природа и раскрыто содержание личного неимущественного права лица на гендерную идентичность; дано оригинальное определение гендерной идентичности как неимущественного блага; сформулирована дефиниция права на гендерную идентичность.

Опис

Ключові слова

гендерна ідентичність, gender identity, гендерная идентичность, право на гендерну ідентичність, right to gender identity, право на гендерную идентичность, особисті немайнові права фізичної особи, personal non-property rights of an individual, личные неимущественные права физического лица

Бібліографічний опис

Шалиганова, А. С. Щодо правової природи та змісту права на гендерну ідентичність / А. С. Шалиганова // Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 274-279.