Нейромережева бортова інформаційна модель авіаційних двигунів вертольотів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 252-254

Анотація

Наголошено, що перспективним напрямком є розробка інформаційного нейромережевого методу ідентифікації термогазодинамічних параметрів робочого процесу авіаційних ГТД вертольотів безперервно в режимі реального часу (в режимі польоту вертольоту).
It is emphasized that a promising direction is the development of an informational neural network method for identifying the thermogasodynamic parameters of the work process of aviation GTE helicopters continuously in real time (in the helicopter flight mode).
Подчеркнуто, что перспективным направлением является разработка информационного нейросетевого метода идентификации термогазодинамических параметров рабочего процесса авиационных ГТД вертолетов в режиме реального времени (в режиме полета вертолета).

Опис

Ключові слова

вертольоти, helicopters, вертолеты, авіаційний газотурбінний двигун, aviation gas turbine engine, авиационный газотурбинный двигатель, нейромережева бортова інформаційна модель, neural network on-board information model, нейросетевая бортовая информационная модель, математична модель

Бібліографічний опис

Владов, С. І. Нейромережева бортова інформаційна модель авіаційних двигунів вертольотів / Владов С. І., Дроздова С. П., Олексієнко Е. С. // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук. парк «Наука та безпека». – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 252-254.