Становлення та розвиток міліції України (1921-1930 роки): історико-правове дослідження : [монографія]

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Золота миля, 2015. – 492 с.

Анотація

Книга є продовженням попередньої роботи авторів, що була присвячена історії поліції в Україні у ХVІІІ ст. – 1917 р. Досліджуючи далі у хронологічному порядку проблему розвитку правоохоронних органів, автори у даній розвідці зосередили свою увагу на історії міліції в Україні 1920-х рр., тобто фактично дана робота є другим томом нашої роботи із задуманої багатотомної серії монографій з історії поліції / міліції.
The book is a continuation of the authors ’previous work on the history of the police in Ukraine in the 18th century - 1917. Focused on the history of police in Ukraine in the 1920s. This work is the second volume from the conceived multi-volume series of monographs on the history of the police.
Книга является продолжением предыдущей работы авторов, посвященной истории полиции в Украине в XVIII ст. - 1917 гг. Сосредоточено внимание на истории милиции в Украине 1920-х гг. Данная работа является вторым томом из задуманной многотомной серии монографий по истории полиции / милиции.

Опис

Бандурка О. М. Становлення та розвиток міліції України (1921–1930 роки): історико-правове дослідження: [монографія] / О. М. Бандурка, В. А. Греченко, О. Н. Ярмиш. – Харків : Золота миля, 2015. – 492 с.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Монографії. Monographs. Монографии, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, Історія. History. История, міліція, 1921-1930, УРСР, робітничо-селянська міліція, workers and peasants’ militia, рабоче-крестьянская милиция, боротьба зі злочинністю, борьба с преступностью, милиция, militia, бандитизм, хуліганство, охорона громадського порядку, проституція

Бібліографічний опис

Бандурка О. М. Становлення та розвиток міліції України (1921–1930 роки): історико-правове дослідження: [монографія] / О. М. Бандурка, В. А. Греченко, О. Н. Ярмиш. – Харків : Золота миля, 2015. – 492 с.