Структурні взаємозв’язки суб’єктів сфери обігу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Соціальна економіка. - 2019. - Вип. 58. – C. 27-33
Abstract
В статті обґрунтовано систему діяльності суб’єктів господарювання сфери обігу, як взаємопов’язаний комплекс, який містить структури, що забезпечують посередницьку діяльність, спрямовану на взаємодію через створення ринкових інститутів. Розвинуто класифікацію суб’єктів оптової торгівлі, до якої віднесено брокерів, консигнаторів, суб’єктів підприємництва, що здійснюють реалізацію за каталогами. Визначено специфіку їх діяльності.
The article describes the system of activity of business entities in the sphere of circulation, as an interconnected complex, which contains structures that provide mediation activities aimed at interaction through the creation of market institutions. A classification of wholesalers has been developed, which includes brokers, consignees, and business entities.
В статье обоснована система деятельности субъектов хозяйствования сферы обращения, как взаимосвязанный комплекс, включающий структуры, обеспечивающие посредническую деятельность, направленную на взаимодействие через создание рыночных институтов.
Description
Ткаченко С. О. Структурні взаємозв’язки суб’єктів сфери обігу / Сергій Олександрович Ткаченко // Соціальна економіка. - 2019. - Вип. 58. – C. 27-33. - DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2019-58-04.
Keywords
сфера обігу, система регулювання, логістична діяльність, транспортне забезпечення, прогнозування, Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, transportation security, транспортное обеспечение, прогнозирование, sphere of circulation, сфера обращения, Logistics activities, логистическая деятельность, regulation system, система регулирования, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, prognostication, Україна. Ukraine. Украина
Citation
SOCIAL ECONOMICS, issue 58, 2019. – S. 27-33.