Щодо окремих питань діяльності патрульної поліції в умовах ускладнення оперативної обстановки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.). — Харків, 2019. - С. 107-109

Анотація

Розкриті основні фактори, що ускладнюють оперативну обстановку. Зазначені шляхи, необхідні для вдосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців патрульної поліції.
The main factors complicating the operational situation are revealed. The ways necessary to improve the training of highly qualified patrol police specialists are indicated.
Раскрыты основные факторы, усложняющие оперативную обстановку. Указаны пути необходимые для усовершенствования подготовки высококвалифицированных специалистов патрульной полиции.

Опис

Шевченко Т. В. Щодо окремих питань діяльності патрульної поліції в умовах ускладнення оперативної обстановки / Т. В. Шевченко // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2019. - С. 107-109.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, патрульна служба, оперативна обстановка, патрульна поліція, патрульная служба, оперативная обстановка, патрульная полиция, operational environment, patrol service, patrol police

Бібліографічний опис