Особливості розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (в т.ч. із використанням телекомунікаційних технологій): науково-методичні рекомендації

Анотація

Надано методичні рекомендації для практичних підрозділів Національної поліції України щодо особливостей розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (в т.ч. із використанням телекомунікаційних технологій).
Methodical recommendations for practical subdivisions of the National Police of Ukraine on the peculiarities of the investigation of illegal production, manufacture, purchase, storage, transportation, shipment or sale of drugs, psychotropic substances or their analogues (including the use of telecommunication technologies).
Представлены методические рекомендации для практических подразделений Национальной полиции Украины по особенностям расследования незаконного производства, изготовления, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (в т.ч. с использованием телекоммуникационных технологий).

Опис

Особливості розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (в т.ч. із використанням телекомунікаційних технологій): наук.-метод. рек. / [розроб. : Цуцкірідзе М. С., Гайду С. В., Кікінчук В. В. та ін.]; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Каф. криміналістики, суд. експертології та домед. підготовки ф-ту № 1, Нац. поліція України, Голов. слід. упр. - Харків, 2021. - 120 с.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, розслідування злочинів, crime investigation, расследование преступлений, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, наркотичні засоби, наркотические средства, drugs, Интернет, Internet, Інтернет

Бібліографічний опис