Іноваційні методи антистресового психологічного супроводу правоохоронців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовтня 2023 р.). Київ : ДНДІ МВС України, 2023. 223 с

Анотація

З огляду на високий рівень стресу, з яким стикаються правоохоронці, розроблено новітні підходи та техніки психологічної підтримки, які включають елементи когнітивно-поведінкової терапії, міндфулнес, арт-терапії та використання цифрових інструментів, таких як мобільні додатки для медитації та стрес-менеджменту. Ці методи спрямовані на зниження емоційного вигоряння, покращення стресостійкості та загального психічного здоров'я правоохоронців. Також вони допомагають у вирішенні проблем, пов'язаних із тривожністю, депресією та посттравматичним стресовим розладом. Розроблення індивідуальних програм психологічного супроводу, що враховують специфіку роботи правоохоронців, відіграє ключову роль у ефективності запропонованих методик.
This document describes innovative methods of anti-stress psychological support for law enforcement officers, which is particularly relevant in the contemporary challenges of their professional activities. Given the high level of stress encountered by law enforcement officers, new approaches and techniques in psychological support have been developed. These include elements of cognitive-behavioral therapy, mindfulness, art therapy, and the use of digital tools such as mobile apps for meditation and stress management. These methods aim to reduce emotional burnout, improve resilience to stress, and enhance the overall mental health of law enforcement officers. They also assist in addressing issues related to anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder. Developing individualized psychological support programs that consider the specific nature of law enforcement work is key to the effectiveness of these methods.

Опис

Ключові слова

інноваційні методи, антистресовий супровід, правоохоронці, психологічна підтримка, когнітивно-поведінкова терапія, міндфулнес, арт-терапія, цифрові інструменти, емоційне вигоряння, стресостійкість, психічне здоров'я, тривожність, депресія, посттравматичний стресовий розлад., innovative methods, anti-stress support, law enforcement, psychological support, cognitive-behavioral therapy, mindfulness, art therapy, digital tools, emotional burnout, resilience to stress, mental health, anxiety, depression, post-traumatic stress disorder.

Бібліографічний опис

Зінченко Д.А, Кулик Г.В. Іноваційні методи антистресового психологічного супроводу правоохоронців. Збірник Матеріалів ІV міжнародної науково- практичної конференції Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів. М. КИЇВ, 31 ЖОВТНЯ 2023 РОКУ. с. 91-95. С. 223.