Обмежувальна ділова практика – недобросовісна конкуренція чи засіб захисту права на торгову марку?

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 282-287

Анотація

Досліджено проблеми обмеження ділової практики у галузі використання права на торгову марку, та встановлення того, які саме обмежувальні умови в правочинах свідчать про недобросовісну конкуренцію. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследованы проблемы ограничения деловой практики в области использования права на торговую марку, и установления того, какие именно ограничительные условия в сделках свидетельствуют о недобросовестной конкуренции. Даны практические рекомендации по решению указанных вопросов. The problems of limiting business practices in the use of trademark rights are investigated, as well as determining which restrictive conditions in transactions indicate unfair competition. Practical recommendations are given to address these issues.

Опис

Піхурець, О. В. Обмежувальна ділова практика – недобросовісна конкуренція чи засіб захисту права на торгову марку? / О. В. Піхурець // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 282-287.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, торгова марка, trademark, торговая марка, недобросовісна конкуренція, недобросовестная конкуренция, unfair competition, захист права, protection of rights, защита прав

Бібліографічний опис