Використання установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в діяльності поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-12-18

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУВС.- 2019 р.- С. 31-33

Анотація

Розглядається використання радіоелектронного засобу при проведенні негласних слідчих дій Consideration is given to the use of a radio-electronic device in conducting unspoken investigative actions Рассматривается использование радиоэлектронного средства при проведении негласных следственных действий

Опис

Перець О. В. Використання установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в діяльності поліції/Перець О. В., Мелащенко О. П.//Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів: матеріали наук.-практ. семінару, м. Харків, 18 грудня 2019 р./МВС України, Харк. нац.. ун-т внутр. справ, Харків, ХНУВС, 2019 р. С. 31-33

Ключові слова

застосування радіоелектронного засобу, применение радиоэлектронного средства, investigating actions, слідчи дії, правозастосовча практика, радіоелектронні засоби, следственные действия, law enforcement practice, application of electronic means, , , , , ,

Бібліографічний опис