Професійна ідентифікація особистості в правоохоронній сфері

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 347-354

Анотація

Розглянуті соціально значущі професії та зазначено що чим складніша професія, яку треба опанувати, тим важливішу роль має професійна ідентифікація особистості. Рассмотрены социально значимые профессии и указано что чем сложнее профессия, которую надо овладеть, тем более важную роль играет профессиональная идентификация личности. Socially significant professions are considered and it is indicated that the more difficult a profession is to master, the more important is the professional identification of a person.

Опис

Остафійчук, Г. В. Професійна ідентифікація особистості в правоохоронній сфері / Г. В. Остафійчук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 347-354

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, ідентичність, идентичность, identity, професійна ідентичність, профессиональная идентичность, professional identity, професійне становлення, профессиональное становление, professional development

Бібліографічний опис