Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних із порушенням порядку здійснення операцій з металобрухтом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 1. – С. 173-181

Анотація

Розглядаються складові елементи оперативно-розшукової характеристики злочинів, пов’язаних із порушенням порядку здійснення операцій з металобрухтом, визначаються її зміст, сутність та призначення для оперативно-розшукової діяльності.
The components operational characteristics of crimes related to violation of the order of operations with scrap metal, determined by its content, nature and purpose for operational activities.
Рассматриваются составляющие элементы оперативно-розыскной характеристики преступлений, связанных с нарушением порядка осуществления операций с металлоломом, определяются её содержание, сущность и предназначение для оперативно-розыскной деятельности.

Опис

Вінцук, В. В. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних із порушенням порядку здійснення операцій з металобрухтом [Електронний ресурс] / В. В. Вінцук // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 173-181. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12vvvozm.pdf.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розшукова характеристика, оперативно-розыскная характеристика, operative and search characteristics, порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, нарушение порядка осуществления операций с металлоломом

Бібліографічний опис