Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Посохова, Я. С.; Posokhova, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 223-227, 2016)
  Розглянуто теоретичні аспекти проблеми професійного самоздійснення. Відзначено необхідність вивчення психологічного змісту цього феномена. Досліджено питання вивчення професійного самоздійснення у майбутніх правоохоронців, ...
 • Потапова, С. М.; Potapova, S. M. (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 227-230, 2016)
  Визначено, що професійна діяльність працівника ОВС потребує як здатності утримувати свою працездатність на високому рівні (витривалості), так і швидкості реагування. Саме це визначає необхідність застосування прийомів ...
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 239-241, 2016)
  Розглянуто особливості функціонального аспекту відповідальності жінок-злочинниць. Зазначено, що жінки-злочинниці характеризується поверхневим розумінням відповідальності, висловлено припущення про зв’язок між відповідальністю ...
 • Греса, Н. В.; Gresa, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0517-4822 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 260-263, 2016)
  Розглянуто особливості проактивного копінгу як адаптивної поведінки, яка допомагає ефективно подолати складні життєві ситуації та сприяти покращенню психологічного стану людини, який забезпечує психологічне благополуччя ...
 • Ткаченко, М. А.; Tkachenko, M. A.; Ларіонов, С. О.; Larionov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3027-8535 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 284-286, 2016)
  Представлено результати теоретичного аналізу проблеми психологічної якості життя людини. Наведено підходи до розуміння психологічної якості життя. Показано її складові, критерії, та чинники розвитку.

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds