KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport by Title

Browsing Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport by Title

Sort by: Order: Results:

 • Khatsaiuk, O. V.; Хацаюк, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Solodka, O. V.; Yakovliv, V. L.; Myronov, Yu. O.; Kusovska, O. S.; Merdov, S. P.; Beloshenko Yu. K (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2023. - Вип. 1(159). - С. 21-27, 2023)
  Проведено аналіз техніко-тактичного арсеналу спортсменок, які спеціалізуються в дзюдо високої кваліфікації – чемпіонок та призерок чемпіонату світу 2022 року (м. Ташкент, Узбекистан). Наголошено на оновленні відповідно до ...
 • Kolesnikov, V. V.; Колєсніков, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9603-3004; Butenko, K. V.; Бутенко, К. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4771-8883; Horpynych, H. F.; Горпинич, Г. Ф.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7982-0981 (Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних одноборств : зб. наук. пр. за матеріалами ХV Міжнар. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті д-ра пед. наук, проф. Бізіна Віктора Петровича (м. Харків, 30 листоп. 2021 р.). – Харків, 2021. – С. 39-44, 2021)
  Визначено критерії, показники та рівні підготовленості дзюдоїстів – ветеранів до участі у змаганнях різного рангу.
 • Khatsaiuk, O. V.; Хацаюк, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Vysochan, L. M.; Syvokhop, E. M.; Semal, N. V.; Drahunov, D. M. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2022. - Вип. 5(150). - С. 7-12, 2022)
  Визначено сутність та структуру формування готовності самбістів-ветеранів до змагальної діяльності в системі їх багаторічної підготовки. Зазначено, що готовність самбістів-ветеранів до змагальної діяльності – це особистісне ...
 • Lozovyi, Ye. A.; Лозовий, Є. А.; Kulyk, V. I.; Кулик, В. І. (Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних одноборств : зб. наук. пр. за матеріалами ХV Міжнар. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті д-ра пед. наук, проф. Бізіна Віктора Петровича (м. Харків, 30 листоп. 2021 р.). – Харків, 2021. – С. 51-54, 2021)
  Розроблено методику відбору кандидатів у національні збірні з бойових мистецтв (на прикладі самбо) з використанням сучасних технічних засобів навчання. Разработана методика отбора кандидатов в национальные сборные по ...
 • Jedrzejewski, R.; Kolisnichenko, V. V.; Колисниченко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4896-7889; Artemieva, H. P. (Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів I міжнар. наук.-практ. конф. , м. Харків, 20 трав. 2016 р. - Харків : ХНУВС, 2016. - С. 91-95, 2016)
  Доповідь спрямована на розкриття моделі системи фізичної підготовки курсантів ВНЗ системи МВС України, яка структурно повинна бути наповнена спрямовано-змістовим, функціонально-реалізуючим і результативним компонентами та ...
 • Kolisnichenko, V. V.; Колісніченко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4896-7889; Sokolov, O. A.; Соколов, О. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9738-5378 (Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних одноборств : зб. наук. пр. за матеріалами ХV Міжнар. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті д-ра пед. наук, проф. Бізіна Віктора Петровича (м. Харків, 30 листоп. 2021 р.). – Харків, 2021. – С. 156-158, 2021)
  Визначено істотні характеристики формування готовності тренерів ХНУВС, які займаються службово-прикладним спортом, до використання методики кінезіотейпування в системі тривалої підготовки спортсменів.
 • Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572; Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 96-99, 2018)
  Проаналізовано дидактичні принципи, які покладені в основу організації підготовки майбутніх працівників Національної поліції України до застосування заходів поліцейського примусу. Підкреслено значущість чіткого дотримування ...
 • Гуменний, В. С.; Humennyi, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8669-7205 (Теорія і практика фізичного виховання: наук.-метод. журн. – 2012. – № 2. – С. 295-300, 2012)
  Вивчено стан здоров’я школярів і студентів міста Кременчука за даними міського статистичного центру та на основі досліджень викладачів вищого навчального закладу. Досліджено структуру і динаміку захворювань школярів, а ...
 • Ковальов, І. М.; Kovalov, I. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0151-388X; Ільченко, С. С.; Ilchenko, S. S.; Замрозевич-Шадріна, С. Р.; Zamrozevych-Shadrina, S. R.; Дяченко, А. А.; Diachenko, A. A.; Людовик, Т. В.; Liudovyk, T. V.; Антонюк, А. Е.; Antoniuk, A. E. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2022. - Вип. 2(146). - С. 63-69, 2022)
  Проведено аналіз техніко-тактичного арсеналу елітних спортсменок, які спеціалізуються в боротьбі самбо, чемпіонок та призерок «Чемпіонату світу – 2021 року». Запропоновано зосередити увагу провідних тренерів на: підвищенні ...
 • Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Солодка, О. В.; Solodka, O. V.; Суровов, О. А.; Surovov, O. A.; Партико, Н. В.; Partyko, N. V.; Лозовий, Є. А.; Lozovyi, Ye. A.; Полякова, О. О.; Poliakova, O. O.; Кусовська, О. С.; Kusovska, O. S.; Белошенко, Ю. К.; Beloshenko, Yu. K. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2022. - Вип. 1(145). - С. 120-126, 2022)
  Наголошено, що бойове самбо входить до програм підготовки представників інституцій сектору безпеки і оборони України, що забезпечує формування професійних компетентностей у військовослужбовців, а також правоохоронців ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 81-83, 2020)
  У статті розглянуто особливості змагальної діяльності курсантів-членів збірної команди Харківського національного університету внутрішніх справ з міні-футболу. Для підвищення ефективності змагального процесу необхідна ...
 • Пришва, О. Б.; Pryshva, O. B.; Драгунов, Д. М.; Drahunov, D. M.; Голубничий, М. В.; Holubnychyi, M. V.; Павлов, Р. В.; Pavlov, R. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2492-0277; Кулібаба, С. О.; Kulibaba, S. O.; Мичковська, Л. І.; Mychkovska, L. I. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2022. - Вип. 3(148). - С. 109-115, 2022)
  Наведено аналітико-статистичний аналіз техніко-тактичної підготовленості висококваліфікованих самбістів, чемпіонів та призерів «ЧС – 2021». Рекомендовано провідним тренерам збірних команд областей України з боротьби самбо ...
 • Солодка, О. В.; Solodka, O. V.; Білобров, В. М.; Bilobrov, V. M.; Нестеров, О. С.; Nesterov, O. S.; Кусовська, О. С.; Kusovska, O. S.; Корольов, А. І.; Korolov, A. I.; Махінько, М. П.; Makhinko, M. P.; Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099 (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2022. - Вип. 12(158). - С. 142-148, 2022)
  Надано аналіз техніко-тактичного арсеналу дзюдоїстів високої кваліфікації – чемпіонів та призерів чемпіонату світу 2022 року. Наголошено на модернізаці існуючих програм (педагогічних моделей, організаційно-педагогічних ...
 • Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Мелега, К. П.; Meleha, K. P.; Русин, Л. П.; Rusyn, L. P.; Шапаренко, І. Є.; Shaparenko, I. Ye.; Партико, Н. В.; Partyko, N. V.; Богомол, Н. Д.; Bohomol, N. D. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2022. - Вип. 6(151). - С. 161-169, 2022)
  Зауважено, що коронавірусна хвороба, а також постковідний синдром значним чином знижує рівень всебічної підготовки спортсменів та спортсменок, які спеціалізуються у спортивних видах боротьби (інших видах спорту). ...
 • Казначеєв, В. М.; Kaznacheiev, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5654-5219 (Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 192-194, 2022)
  Зазначається, що на сьогодні в системі фізичного виховання баскетбол набув великої популярності через економічну доступність гри, високу емоційність, великий видовищний ефект і найголовніше, що ця гра сприятливо впливає ...
 • Рубан, Л.; Ruban, L.; Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O . V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572; Корольов, А.; Korolov, A.; Оленченко, В.; Olenchenko, V. (Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2019. – № 4 (72). – С. 54-59, 2019)
  Визначено стан вегетативної регуляції ритму серця у спортсменів на різних стадіях перетренованості. Проаналізовано дані кардіоінтервалографії з ортостатичною пробою для визначення вегетативної реактивності. Виявлено, що ...
 • Ковальов, І. М.; Kovalov, I. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0151-388X (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2013. - Вип. 21, ч. 1, т. 2. - С. 165-168, 2013)
  Автором підкреслено, що специфіка діяльності правоохоронних органів нерозривно пов’язана з фізичною підготовкою їх працівників. Виходячи із завдань, що покладені на правоохоронні органи України, у статті поставлено завдання ...
 • Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O. V.; (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 176-182, 2021)
  Стаття присвячена актуальним питанням модернізації нормативної бази програм підготовки майбутніх офіцерів Національної поліції України та програми службової підготовки поліцейських у напрямі їх тактичної та спеціальної ...
 • Павлов, Р. В.; Pavlov, R. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2492-0277; Сизихін, С. В.; Syzykhin, S. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0910-1268 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 105-108, 2020)
  Визначено структурні характеристики змагальної діяльності та навантаження під час гри в міні-футбол курсантів збірної команди Харківського національного університету внутрішніх справ.
 • Кретчак, О. М.; Kretchak, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 386 -389, 2003)
  Процес професійної підготовки міліціонерів, на думку автора, повинен бути тісно пов’язаний з використанням методу моделювання психологічних ускладнень. Процесс профессиональной подготовки милиционеров, по мнению автора, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account