KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 796 by Issue Date

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 796 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Кретчак, О. М.; Kretchak, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 386 -389, 2003)
  Процес професійної підготовки міліціонерів, на думку автора, повинен бути тісно пов’язаний з використанням методу моделювання психологічних ускладнень. Процесс профессиональной подготовки милиционеров, по мнению автора, ...
 • Моргунов, О. А.; Morhunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Сагайдак, С. М.; Sahaidak, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4748-9179; Дорофєєва, Т. І.; Dorofieieva, T. I. (Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports. – 2009. – № 11. – С. 60-68, 2009)
  Розглядається методика теоретичної підготовки єдиноборця за допомогою контролю та оперативної корекції техніко-тактичної підготовки спортсменів-кікбоксерів, оцінюючи її за допомогою комп’ютерної програмно-апаратної системи. ...
 • Проскурнін, А. В.; Proskurnin, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2850-3411; Поливаний, В. І.; Polyvanyi, V. I. (Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.). – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 99-102, 2010)
  Наголошено, що спортивні ігри ускладнюють контроль за дотриманням оптимальних показників обсягу та інтенсивності навантаження, необхідного для ефективного розвитку основних фізичних якостей. Визначено необхідність збільшення ...
 • Савінов, О. В.; Savinov, O. V.; Лозовий, Є. А.; Lozovyi, Ye. A. (Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.). – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 102-106, 2010)
  Досліджено особливості технічної підготовки борців - самбістів та виявлено критерії майстерності борців на третьому етапі спортивної підготовки.
 • Сергієнко, В. В.; Serhiienko, V. V.; Гречко, О. Б.; Hrechko, O. B. (Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.). – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 130-135, 2010)
  Підкреслено, що уміння об'єктивно оцінити свої можливості до виконання конкретної діяльності поряд із вмінням співвідносити досягнуті результати з вимогами, яким вони повинні відповідати, є необхідними умовами повноцінного ...
 • Сагайдак, С. М.; Sahaidak, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4748-9179; Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.). – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 110-115, 2010)
  Підкреслено, що в навчальному-тренувальному процесі проблемі збалансованого харчування приділяється значна увага, проте у прикладній стрільбі даний чинник спортивної підготовки практично не враховується. Зазначено, ...
 • Ковальов, І. М.; Kovalov, I. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0151-388X; Савінов, О. В.; Savinov, O. V. (Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.). – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 70-75, 2010)
  На основі концепції управління тренувальним процесом розроблено модель, направленою на підвищення спортивно – технічної майстерності дзюдоїстів в процесі багаторічної підготовки.
 • Соколов, О. А.; Sokolov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9738-5378; Анацький, Р. В.; Anatskyi, R. V. (Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.). – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 139-142, 2010)
  Обґрунтувано комплексну методику діагностики психофізичної готовності правоохоронців МВС України до дій в екстремальних умовах. Вивчено вплив різноманітних за характером екстремальних факторів на функціональні показники ...
 • Горпинич, Г. Ф.; Horpynych, H. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7982-0981; Калюжний, М. Г.; Kaliuzhnyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2030-3597 (Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.). – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 48-51, 2010)
  Розроблено дозування фізичних навантажень для самостійних занять фізичними вправами курсантів- правоохоронців під час самопідготовки до занять зі спеціальної фізичної підготовки. Наголошено, що пульсовий режим для ...
 • Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572; Маляренко, А. Т.; Malyarenko, A. T. (Слобожанський науково-спортивний вiсник. – 2012. – № 5 (1). – С. 49-52, 2012)
  Рассматривается процесс обучения курсантов технике ударов и защит, исходя из концепции многоуровневого управления движениями. Невысокая эффективность овладения курсантами изучаемой техникой объясняется недостаточным ...
 • Ковальов, І. М.; Kovalov, I. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0151-388X (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 482-488, 2012)
  Визначається система основних нормативно-правових актів, що регулюють питання фізичної підготовки у правоохоронних органах. Окрему увагу приділено визначенню недоліків нормативно-правового регулювання у цій сфері. Як ...
 • Гуменний, В. С.; Humennyi, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8669-7205 (Теорія і практика фізичного виховання: наук.-метод. журн. – 2012. – № 2. – С. 295-300, 2012)
  Вивчено стан здоров’я школярів і студентів міста Кременчука за даними міського статистичного центру та на основі досліджень викладачів вищого навчального закладу. Досліджено структуру і динаміку захворювань школярів, а ...
 • Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572 (Честь і закон. - 2013. - № 4 (47). - С. 20-24, 2013)
  Розглянуто проблему вдосконалення вестибулярної стійкості правоохоронців МВС України підрозділів спеціального призначення на етапі фізичної реабілітації після черепно-мозкових травм із використанням фармакологічних засобів ...
 • Артем’єв, В. О.; Artemiev, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1603-7401; Горбенко, О. В.; Gorbenko, O. V.; Хомко, І. Г.; Khomko, I. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1797-4018 (Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2013. – № 2. – С. 186-189, 2013)
  Узагальнено дані науково-методичної літератури, які пов’язані з проблемами в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури та спорту. Науково обґрунтовано механізм управління ...
 • Ковальов, І. М.; Kovalov, I. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0151-388X (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2013. - Вип. 21, ч. 1, т. 2. - С. 165-168, 2013)
  Автором підкреслено, що специфіка діяльності правоохоронних органів нерозривно пов’язана з фізичною підготовкою їх працівників. Виходячи із завдань, що покладені на правоохоронні органи України, у статті поставлено завдання ...
 • Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572 (Честь і закон. - 2014. - № 1 (48). - С. 20-24, 2014)
  Розглянуто проблему вдосконалювання спеціальної фізичної підготовленості курсантів вищих навчальних закладів МВС України під впливом покращення вестибулярної стійкості. Рассмотрена проблема совершенствования специальной ...
 • Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572 (Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2014. – № 5 (43). – С. 101-104, 2014)
  В ходе проведенного исследования среди курсантов третьего курса Харьковского национального университета внутренних дел, установлено, что использование в процессе специальной подготовки средств срочной информации достоверно ...
 • Городиський, М. І.; Gorodysky, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2093-5263; Шаленко, Є. В.; Shalenko, Ye. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5595-7406 (Слобожанський науково-спортивний вiсник. – 2016. – № 3(53). – С. 30–34, 2016)
  У науковій статті висвітленно необхідність створення сприятливих умов, спрямованих на забезпечення здорового способу життя, відмову від шкідливих звичок, забезпечення охорони здоров’я школярів на уроках фізичної культури.
 • Лукін, Б. П.; Lukin, B. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4952-7407 (Сучасні технології в сфері фізичного виховання, спорту та валеології : зб. наук. пр. учасників X міжнар. Інтернет наук.-метод. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.) . – Харків, 2016. – С. 190-196, 2016)
  Розроблена та експерементально обгрунтована методика навчання базовій техніці тайського боксу, до якої увійшли основні складові техніки, спеціалізований змагально-ігровий комплекс для формування навичок змагальної сутички, ...
 • Федоров, В. В.; Fedorov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8233-5554; Владимиров, М. В.; Vladymyrov, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0519-9405; Бальва, А. Ф.; Balva, A. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4689-3284; Луценко, И. С.; Луценко, І. С.; Lutsenko, I. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4230-2675 (Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів I міжнар. наук.-практ. конф.( м. Харків, 20 трав. 2016 р.). – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 164-166, 2016)
  Формування навичок стрільби у співробітників поліції відбувається в процесі навчання в навчальному закладі. Існуюча програма підготовки враховує не всі фактори, що впливають на процес навчання, і може бути вдосконалена.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account