KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2021, № 1 (24) by Title

Browsing Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2021, № 1 (24) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Васильєв, А. А.; Vasiliev, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9480-7814; Мухамеджанова, А. Р.; Mukhamedzhanova, A. R. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1(24). - С. 68-75, 2021)
  Проаналізовано розроблені теорією кримінального права підходи до визначення ознак військовослужбовця як спеціального суб'єкта злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).
 • Денисов, С. Ф.; Denysov, S. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1218-0016; Тимчук, О. Л.; Tymchuk, O. L. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 151-159, 2021)
  Стаття присвячено аналізу існуючих в науці підходів до розуміння сутності та предмета кримінології, визначення змісту основних дискусій з цього питання, а також систематизації наявних підходів до цієї проблематики серед ...
 • Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 187-194, 2021)
  Стаття присвячено розгляду проблемних питань законодавчої регламентації і практики застосування умовно-досрокового звільнення від відбування покарання. Проаналізовано актуальні питання матеріальних і формальних підстав ...
 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1(24). - С. 143-150, 2021)
  Проаналізовано обгрунтованість посилення кримінальної відповідальності за окремі категорії правопорушень як однієї з причин порушення стабільності сучасного кримінального законодавства України. Акцентовано увагу на тому, ...
 • Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1(24). - С. 50-59, 2021)
  Дано опис основних термінів, пов’язаних з домашнім насильством, зокрема насильством щодо жінки, розглянуто детермінанти домашнього насильства й описано склади кримінальних правопорушень насильства щодо жінки.
 • Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 21-30, 2021)
  Досліджено окрема форма реалізації кримінальної відповідальності, як засудження особи за вироком суду без призначення покарання. Вироблено на цій основі власні узагальнені висновки, спрямованих на подальший розвиток наукового ...
 • Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 116-125, 2021)
  У статті розкрито сутність концепції сигнальних злочинів. Сформовано поняття сигнальних злочинів як інцидентів, які в силу того, як вони інтерпретуються, діють як попередження людям і суспільству про поширення ризику ...
 • Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 60-67, 2021)
  Стаття присвячена необхідності актуалізації уваги до проблем кримінально-правового забезпечення протидії кримінальним правопорушенням, вчиненим на ґрунті ненависті. З огляду на стійку тенденцію до збільшення проявів ...
 • Фоменко, М. В.; Fomenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6606-5769 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 43-49, 2021)
  Аналіз наукової думки щодо розуміння природи мотиву кримінального правопорушення дозволяє прийти до висновку, що в кримінально-правовій доктрині відсутнє єдине бачення цієї категорії. Представниками різних досліджуваних ...
 • Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; ResearcherID: D-1818-2016 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 31-42, 2021)
  У статті здійснено комплексний кримінологічний аналіз використання технології Deepfake, призначеної для створення гіперреалістіческіх підроблений фото- і відеозображень на основі алгоритму глибокого навчання GAN. Визначено ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 85-105, 2021)
  У статті описано теоретичні та методичні передумови екзистенціального аналізу злочинності. Дана характеристика базовим положенням екзистенціалізму. Встановлена комплексна методична основа кримінолого-екзистенціального ...
 • Красковський, Є. М.; Kraskovskyi, Ye. M.; Дробот, Д. С.; Drobot, D. S.; Шевелев, К. Є.; Shevelev, K. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3501-5021 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 168-174, 2021)
  Розглянуто поширені стресові ситуації, з якими стикаються співробітники під час конвоювання та охорони підсудних і засуджених. Наведено основні доктринальні визначення поняття «стресостійкість». Охарактеризовано основні ...
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 126-132, 2021)
  Проаналізовано Священне Писання на предмет виявлення положень, що стосуються практики протидії злочинності. Виділено основні ідеї боротьби зі злом. Термін «протидія злочинності по Біблії » визначено як уявлення про заходи ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 14-20, 2021)
  Стаття присвячена аналізу протидії злочинності на рівні регіонів. Обґрунтовано, що вказана протидія обумовлюється міжнародної і національної кримінологічної стратегією і в той же час має специфічні властивості, притаманні ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 76-84, 2021)
  Статтю присвячено аналізу міждисциплінарної науково- дослідницької програми синергетики, пов'язаної з пізнанням механізмів самоорганізації структур в складних відкритих нерівноважних системах. Синергетика як міждисциплінарний ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 133-142, 2021)
  Розглянуто теоретичні концепції, які б змогли пояснити проблеми з існуванням і трансформацією деяких дивних соціальних феноменів. Арсенал цих або подібних до них інструментів є доволі широким. Окремі з них відрізняються ...
 • Боднар, І. В.; Bodnar, I. V.; Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5426-4878; Яворська, С. Я.; Yavorska, S. Ya. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 160-167, 2021)
  Проаналізовано характеристики засуджених, схильних до вчинення злочинів під час відбування покарання у виправних колоніях. Встановлено, що особистість пенітенціарного правопорушника і мотивація його поведінки формуються в ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account