KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Філософія. Логіка (Philosophy. Logic) by Issue Date

Browsing Філософія. Логіка (Philosophy. Logic) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Шаповал, В. М.; Shapoval, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-8463 (Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – 156 с., 2005)
  Філософія права є однією з найважливіших складових частин філософії, яка вивчає найбільш загальні закономірності права, його місце і роль у світовій культурі. Вона пройшла значний історичний шлях свого розвитку, перш ніж ...
 • Гуренко, М. М.; Gurenko, M. M. (Форум права. - 2007. - № 3. – С. 66-69, 2007)
  Розглядаються проблеми права людини на свободу віросповідання та його вплив на розвиток особистості, суспільства та держави. Крізь призму історії права людини на віросповідання розкриваються його цивілізаційні цінність, ...
 • Шаповал, В. М.; Shapoval, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-8463 (Київ: ПАРАПАН, 2010. – 315 с., 2010)
  У монографії розглядаються проблеми свободи в антропологічному та метаантропологічному контекстах, через правові, етичні і релігійні відносини, буття свободи у світі та її даність людині. Загострення глобальних проблем ...
 • Шалиганова, А. С.; Shalyhanova, A. S. (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 972–980, 2011)
  Розкривається суть та зміст поняття «індивідуальність» за допомогою узагальнення, аналізу та синтезу філософських досліджень даного феномену. Робиться висновок, що під індивідуальністю фізичної особи як правовою категорією, ...
 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Форум права. - 2012. - № 4. - С. 930–938, 2012)
  Обговорено низку формул, за якими, знаючі структуру, логічні ймовірності доказів і сили зв’язків всередині аргументу, можна обчислити його силу. Проте діаграмування аргументів і встановлення необхідних для обчислень ...
 • Грищенко, Н. В.; Hryshchenko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6719-3754 (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: № 992. Серія : Філософія. Філософські перипетії. – 2012. - Вип. 45. – С. 76-80, 2012)
  У статті досліджено феномен самотності у тісному взаємозв'язку з деякими головними причинами і факторами сучасного життя, які призводять до дисгармонії в душі людини. В процесі аналізу самотності визначено дві взаємно ...
 • Тягло, А. В.; Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Философские науки. - 2013. - № 3. - С. 129-136, 2013)
  Образование в современном «быстром мире» не может быть успешным без сильного инструментального ядра. Оно должно включать, в частности, пару взаимосвязанных университетских дисциплин: «Логика с элементами критического ...
 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Наше право. - 2013. - № 2. - С. 180-183, 2013)
  Показано, що специфіка юридичної логіки істотно визначається особливими нормами побудови й оцінки міркувань та комунікації у полі права. Зазвичай ці норми ґрунтуються на поєднанні визнання цінності істини з визнанням ...
 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Форум права. – 2013. – № 1. – С. 1051-1059, 2013)
  Перспективу повного електронного правосуддя проаналізовано з огляду на можливість кількісної оцінки юридичних аргументів, ґрунтованої на концепті логічної ймовірності відповідно до Ляйбніцевої парадигми. У порівнянні з ...
 • Грищенко, Н. В.; Hryshchenko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6719-3754 (Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна: №1057. Серія: Теорія культури і філософія науки.- 2013.- Вип.49.- С. 87-92, 2013)
  У статті прослідковано зв'язок міфології і звичаєво-правових норм, проаналізовано народносвітоглядний підтекст таких термінів звичаєвого права, як «рота», «видача на потік», «ордалії», тощо, обгрунтовано положення про ...
 • Мошенський, О. С.; Moshenskyi, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5171-0112 (Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. - 2013. - № 40. - С.239-243, 2013)
  В статті аналізується поняття прав людини та їх місце і значення в політиці сучасних демократичних держав. Розглядається співвідношення права і політики в процесі реалізації природних прав людини.
 • Грищенко, Н. В.; Hryshchenko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6719-3754 (Гілея: науковий вісник. - 2014. - Вип. 83. - С. 235-238, 2014)
  На сучасному етапі взаємовідношень моралі та права як нормативно– ціннісних систем прослідковується не лише їх позитивна єдність, а й тривала напруга, протистояння, конфлікт. Останній і став предметом даного теоретичного ...
 • Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 56-62., 2014)
  Досліджено норму про кримінальну відповідальність за незаконне проведення аборту в Україні. Розглянуто проблему аборту з точки зору моралі, етики, філософії. Зроблено висновки щодо неможливості повністю заборонити проведення ...
 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 241-248., 2015)
  Розглянуто доводи «за» і «проти» визнання особливої юридичної логіки, різні тлумачення її природи. Запропоновано поняття юридичної логіки, яке враховує не тільки межі поля її значущості, а й особливі норми правильності ...
 • Могільова, С. В.; Mogileva, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1821-902X (Грані. – 2015. – № 5 (121). – С. 88-94, 2015)
  Автором досліджуються імпліцитні взаємозв’язки між спортивною агоністикою, психофізичною суб’єктивністю спортсмена і проблемами усвідомлення постійної присутності смерті в житті людини. Перевага віддається спорту великих ...
 • Шаповал, В. Н.; Shapoval, V. M.; Шаповал, В. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-8463 (Творчество как национальная стихия: опыт России и Украины: сб. ст.. – СПб.: Изд-во СПб-го гос. эконом. ун-та, 2015. – С. 87-94, 2015)
  В статье сделана попытка проанализировать проблему творчества в условиях глобализации, показаны условия и стимулы к творчеству, связь последнего с человеческими потребностями, подчеркнуто значение творческой деятельности ...
 • Геращенко, Т. Г.; Gerashchenko, T. H. (Суми: Університетська книга, 2015. – 180 с., 2015)
  Навчальний посібник містить навчальний матеріал з філософії за програмою вищих навчальних закладів та орієнтований на вивчення зарубіжної і вітчизняної філософії в контексті світових, загально цивілізаційних вимірів. Він ...
 • Тягло, А. В.; Tiaglo, O. V.; Тягло, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філософія. Філософські перипетії. – 2015. – Вип. 53. – С.123-127, 2015)
  В статье разносторонне проанализированы вопросы существования и особенностей юридической логики. Аргументировано, что юридическая логика существует, во-первых, in re – как особый строй правильных рассуждений в поле права, ...
 • Шаповал, В. М.; Shapoval, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-8463 (Практична філософія. – 2016. – № 3. – С. 99-104, 2016)
  Стаття має за мету співставити погляди двох визначних інтелектуалів кінця XIX – початку XX ст.ст. – І. Франка и Г. Лебона, на одну з найвпливовіших суспільно-політичних та світоглядних течій того часу – соціалізм, та ...
 • Грищенко, Н. В.; Hryshchenko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6719-3754 (Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2016. - Вип. 9. - С. 29-32, 2016)
  У статті аналізуються найсуттєвіші зміни людської природи, викликані швидким розвитком інформаційних технологій і появою віртуальної реальності. Акцент зроблено на взаємній зумовленості змін: змінюючи культуру, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account