KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2021, № 2 (25) by Title

Browsing Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2021, № 2 (25) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 47-54, 2021)
  Розглянуто необхідність актуалізації уваги до проблем дослідження бездіяльності як ознаки об'єктивної сторони кримінального правопорушення під час здійснення безгосподарного використання земель з метою правильної оцінки ...
 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011; Свистун, Я. В.; Svystun, Ya. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 128-134, 2021)
  Досліджено питання використання технологій штучного інтелекту в правоохоронній діяльності в цілому і у протидії злочинності зокрема. Акцентовано увагу на необхідності визначення кола невирішених проблем, пов'язаних з ...
 • Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487; Шинкарчук, А. Я.; Shynkarchuk, A. Ya. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 24-32, 2021)
  Сформульовано на підставі системного аналізу окремі положення чинного законодавства України, а також вивчено доктринальні позиції, що стосуються регламентації спеціальних заходів протидії домашньому насильству у різних ...
 • Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 108-118, 2021)
  Проаналізовано проблему визначення правильності та доцільності використання термінів «особа» та «особистість» стосовно характеристики кримінальних правопорушників (злочинців).
 • Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X; Дорош, А. О.; Dorosh, A. O. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 149-157, 2021)
  Розглянуто криптовалюту як фактор здійснення протиправних діянь, а також як предмет злочинів. В ході аналізу виділено основні ознаки протиправних посягань з використанням криптовалюти. Зроблено висновок про необхідність ...
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 119-127, 2021)
  Проаналізовано нормативно-правові акти України на предмет наявності норм, що містять дискримінацію за релігійною ознакою. Виділено конкретні дискримінаційні норми, визначено їх суперечливість Конституції України та Закону ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 13-23, 2021)
  Розглянуто проблему пізнання, розвитку та потенціалу боротьби зі злочинністю, стратегії в сфері протидії злочинності. Під час вибору стратегій треба виходити не стільки з можливостей, скільки із запитів зовнішнього ...
 • Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 175-181, 2021)
  Зазначено, що запровадження цілої низки новел до Кримінального кодексу у питаннях протидії домашньому насильству та захисту прав неповнолітніх утворювали колізії в кримінальному законодавстві, що не сприяє покращенню захисту ...
 • Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 40-46, 2021)
  Надано опис основних ознак характеристики особи правопорушника, яка вчинила незаконне проведення аборту (ст. 134 КК України). Зазначено, що знання про особу злочинця є необхідним для визначення найбільш ефективних засобів ...
 • Леоненко, О. А.; Leonenko, O. A.; Левицький, В. В.; Levytskyi, V. V.; Шевелев, К. Є.; Shevelev, K. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3501-5021 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 142-148, 2021)
  Досліджено особливості та проблеми інформаційно-криміналістичної протидії тероризму і наркобізнесу. Визначено шляхи удосконалення заходів протидії тероризму і наркобізнесу в Україні.
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794; Дундич, Л. В.; Dundych, L. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 158-174, 2021)
  Розглянуто проблему формування політико-кримінологічної моделі державно-приватного партнерства, що репрезентує стратегічний підхід до формування та розкриття кримінально-превентивної взаємодії публічної адміністрації та ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 72-85, 2021)
  Проаналізовано базові напрямки, концепти і підходи психоаналізу, пояснено можливості їх використання в системі кримінологічного знання і практики протидії злочинності.
 • Фоменко, М. В.; Fomenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6606-5769 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 33-39, 2021)
  Проаналізовано різні наукові погляди з питання дослідження проблеми підстав криміналізації суспільно небезпечних діянь. Найбільш правильним і схваленим вітчизняної кримінально-правова доктриною вважається підхід щодо ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 63-71, 2021)
  Розглянуто кримінологічні питання формування та використання ситуаційного аналізу в сфері протидії злочинності. Показано його переваги, а також актуальні проблеми застосування. Встановлено ряд методологічних недоробок, ...
 • Боднар, І. В.; Bodnar, I. V.; Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5426-4878 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 135-141, 2021)
  Надано ​​характеристику складових елементів системи установ виконання покарань та визначено проблеми їх діяльності. Відзначено, що умови утримання, в яких знаходяться засуджені в установах виконання покарань, надають ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account