KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2013, № 3 by Issue Date

Browsing Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2013, № 3 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Усов, Д. С.; Usov, D. S. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 3. - С. 251-258, 2013)
  В даній статті здійснений аналіз суб’єкту злочину та його обов’язкових ознак, а саме: фізична особа, осудна особа та вік кримінальної відповідальності; розглянуто приналежність суб’єкта розголошення державної таємниці до ...
 • Байлов, А. В.; Поляков, С. І.; Bailov, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6900-1915 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 3. - С. 31-41, 2013)
  Проаналізовано поняття лікарський засіб, визначено поняття лікарських засобів, які є предметом злочину, передбаченого ст. 321-1 Кримінального кодексу України, визначені предмети, які не можуть бути предметом досліджуваного ...
 • Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 3. - С. 12-20, 2013)
  У роботі аналізується стан та визначаються перспективи розвитку принципів кримінального права України з урахуванням впливу на цю галузь принципів і норм міжнародного права та міжнародних зобов’язань держави.
 • Туєв, О. А. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 3. - С. 243-250, 2013)
  В даній статті розглянуті окремі питання організаційного забезпечення протидії рейдерству. Конкретизовано раль суб’єктів у протидії рейдерству та запропоновано конкретні організаційні заходи, які сприятимуть удосконаленню ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 3. - С. 132-144, 2013)
  Стаття присвячена концептуальним засадам прогнозування кримінологічної ефективності проектів нормативно-правових актів. Визначається система кримінологічної інформації, що є базою прогностичного дослідження, а також методи ...
 • Солдатова, В. Д.; Soldatova, V. D. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 3. - С. 145-155, 2013)
  У статті розглядається характеристика сучасної української кіберзлочинності, дається кримінологічна оцінка її основних показників, визначаються окремі кримінально-правові та кримінологічні заходи попередження і боротьби ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 3. - С. 83-90, 2013)
  Статтю присвячено аналізу зовнішніх проявів кризи системи протидії злочинності. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на подолання визначених негативних тенденцій.
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 3. - С. 226-232, 2013)
  Проаналізовано та узагальнено засади організації розслідування злочинів. Запропоновано на цій основі удосконалену систему принципів організації розслідування. Дану систему доповнено новим синергетичним принципом.
 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 3. - С. 233-242, 2013)
  Для роз’яснення понять достовірності та недостовірності у кримінальному праві використана запропонована Ляйбніцем класифікація, яка включає логічну і фактичну самодостовірність, а також «моральну» та презумптивну ...
 • Богатирьов, І. Г.; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 3. - С. 6-11, 2013)
  У статі розглядається кримінальна політика як наукова течія у сфері протидії злочинності. Проаналізовано погляди вчених на дану проблему з позиції кримінального права та кримінології.
 • Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7460-7380 (Сучасні проблеми фінансового моніторингу : збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 листопада 2018 року). – Харків : ХНЕУ, 2018., 2018)
  В роботі проаналізовані основні стуктурні зміни, що відбулися в економіці України за останні роки. Виявлені значні деформації структури економіки, що призвели до втрати її конкурентоспроможності та зниження рівня економічної ...
 • Матета, О. А.; Mateta, О. А.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3087-9832 (Вісник Львівського університету. Серія філос.- політолог. студії. 2019. Випуск 22, c. 166-173, 2019)
  У статті розглянуто проблеми демократичної трансформації українського суспільства. Проаналізовано сучасний стан політичної свідомості українських громадян. Охарактеризовано еволюцію політичної еліти з 90-х рр. ХХ ст. і її ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account