KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sadykova, Y. M.; Садикова, Я. М.; Садыкова, Я. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2841-8324; ResearcherID: D-1543-2018; Starynskyi, M. V.; Horobets, N. O.; Горобець, Н. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2731-9682; Zhornokui, Yu. M.; Жорнокуй, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062 (Trames-Journal of the Humanities and Social Sciences. – 2018. – Vol. 22(72/67), Issue 3. – Р. 257–271, 2018)
  Питання впровадження інформаційних технологій у виборчий процес залишається предметом обговорення і в Україні. Немає чіткої позиції щодо запровадження електронного голосування як елемента електронної демократії. Аналіз ...
 • Nikitchenko, N. V.; Никитченко, Н. В.; ; Khankevych, A. M.; Ханькевич, А. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6897-347X; Slynko, D. V.; Слинько, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X; Savchuk, T. I.; Савчук, Т. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136; Lazariev, V. V.; Лазарєв, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Wiadomości Lekarskie. - Warsaw, 2019. - Т. LXXII, nr 4. - P. 697-701, 2019)
  Системи охорони здоров'я та політика охорони здоров'я в Європейському союзі стають все більш взаємопов'язаними, а також більш складними. Цей взаємозв'язок піднімає багато питань політики охорони здоров'я, включаючи якість ...
 • Zozulia, O. I.; Зозуля, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 2 (Vol. 1). – P. 93-98, 2019)
  Виконано аналіз теоретичних положень і конституційно-правового регулювання утворення комітетів Верховної Ради України. Визначено основні засади їх формування, значення й особливості організації діяльності. Обґрунтовано ...
 • Pevko, S. H.; Певко, С. Г.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-1488-9715; Romaniuk, V. V.; Романюк, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Perekopskyi, S. Yu.; Перекопський, С. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6304-7795; Khan, O. O.; Хань, О. О.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547; Shaituro, O. P.; Шайтуро, О. П.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0614-0595 (Amazonia Investiga. – 2022. – Vol. 11, Issue 53 (May). – P. 122-131, 2022)
  Мета дослідження – дослідити зміст права на здоров’я під час пандемії COVID-19. Дослідження зосереджувалося на правомірності обмежень конституційних прав і свобод через обов’язкову вакцинацію та інші заходи обмеження в ...
 • Zozulia, O. I.; Зозуля, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 3 (Vol. 1). – P. 86-91, 2019)
  Виконано аналіз теоретичних положень та конституційно-правового регулювання прав і обов’язків членів парламентських комітетів в Україні. Визначено основні засади, сутність та значення повноважень даних народних депутатів ...
 • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Bakumov, O. S.; Бакумов, О. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Ustymenko, O. S.; Устименко, О. С.; ORCID:https://orcid.org/0000-0002-5169-0123; Seliukov, V. S.; Селюков, В. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (JANUS.NET: e-journal of International Relations. - 2019. - Vol. 10, N.º 2. - P. 152-165, 2019)
  У статті розглядається питання дотримання органами Національної поліції України права людини на свободу від катувань чи нелюдського поводження або покарання. Практика Європейського суду з прав людини свідчить про те, що ...
 • Marchuk, M. I.; Марчук, М. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Visegrad journal on human rights. – 2018. - № 2/1. – P. 102-106, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню основних проблем та викликів при здійсненні політичного режиму в Республіці Польща. Зазначається, що зростання іміджу та впливу Польщі на зовнішній арені, супроводжувалося й певними негативними ...
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток української держави: зб. матеріалів ІІ наук.-практ. конф. (м. Харків, 12 черв. 2015 р.). – Харків, 2015. – С. 116-120, 2015)
  В дослідженні описані суміжні з правом на освіту права дитини. Охарактеризовано позитивні риси впровадження механізму вибірковості форми та виду навчання, його змісту з урахуванням думки самої дитини.
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2013. - Вип. 21, ч. 1, т. 1. - С. 141-144, 2013)
  Виконано аналіз конституційно-правового регулювання організації та функціонування системи допоміжних органів глави держави в Україні, визначено статус й місце в ній Адміністрації Президента України, а також встановлено ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Національні та міжнародні механізми захисту прав людини: тези доп. Всеукр. круглого столу (м. Харків, 20 квіт. 2016 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 48-50., 2016)
  Досліджується поведінка виборців під час виборчої кампанії. Відзначається, що участь у виборах є чи не єдиною, доступною формою участі в політичному процесі.
 • Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048 (Порівняльно-аналітичне право – 2016. – № 4. – С. 56-58, 2016)
  У статті висвітлюються механізми припинення громадянства України. Дана загальна характеристика анулювання громадянства, вказано на особливості застосування такого механізму, розкрито його зміст, здійснено порівняльний ...
 • Гробова, В. П.; Grobova, V. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1699-7824 (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 105–110, 2010)
  Щодо практики польського парламентаризму встановлено значний рівень демократичності в умовах діяльності двопалатного парламенту у зв’язку із більш тривалими та поміркованими процедурами прийняття рішень та більш адекватного ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2018. - Спец. вип. № 3 (94). "Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти". - С. 132-137, 2018)
  Розглянуто проблему визначення конституційно-правового статусу Верховного Суду як вищої судової інституції у Республіці Польща. З'ясовано місце та роль Верховного Суду в механізмі захисту прав і свобод та встановлено ...
 • Гробова, В. П.; Grobova, V. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1699-7824 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - № 15, т. 1. - С. 48-50, 2015)
  У статті розглянуто основні положення здійснення виборів до місцевих органів влади у Швеції, проаналізовано ці положення в порівнянні із законодав - ством України, надано рекомендації щодо вдосконалення чинного ...
 • Ільницький, М. С.; Ilnytskyi, M. S. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 224-236, 2018)
  Українське суспільство все ще продовжує жити демократичним вибором, а не демократією як способом життя чи мислення. Тому і серед основних проблем становлення української демократії залишаються актуальними зміцнення її ...
 • Шорський, П. О.; Shorskyi, P. O. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали Х Міжнар. наук-практ. конф. (м. Суми, 20-21 трав. 2017 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2017. – С. 26 - 28., 2017)
  Зроблено висновок, що суб’єктивні виборчі права громадянина пов’язані із мірою можливої поведінки особи щодо права обирати (брати участь у виборах шляхом голосування), права бути обраним до представницьких органів ...
 • Ільницький, М. С.; Ilnytskyi, M. S. (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2018. – № 2. – С. 9-15, 2018)
  У статті на основі аналізу аргументовано, що використання інформаційних технологій на прикладі таких виборчих процедур як голосування та підрахунок, і встановлення результатів виборів вказує на ряд позитивних рис для ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 173-175, 2016)
  Розглянуто особливості процедур щодо вирішення питань громадянства України. Здійснено видову класифікацію процедур щодо вирішення питань громадянства України.
 • Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2018. – Вип. 2. – С. 50-54, 2018)
  Розглянуто визначення поняття «права людини». Зазначається, що особливого значення в контексті захисту прав людини набуває саме право на захист. Приділено увагу характеристиці і видовій класифікації механізму захисту прав ...
 • Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X (Актуальні проблеми держави і права. - 2018. - Вип. 81. - С. 72–77, 2018)
  Проаналізовано працю окремих громадських діячів у сфері захисту прав дитини. Вивчено досвід роботи А. Левінстіма, К. Вентцеля та В. Куфаєва. Акцентується увага на тому, як зазначені громадські діячі вплинули на подальше ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account