KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 347 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 347 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Iasechko, S. V.; Ясечко, С. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4058-9959; Ivanovska, A.; Gudz, T. I.; Гудзь, Т. І.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Marchuk, M. I.; Марчук, М. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X; Venglinskyi, O. O.; ; Tokar, A. (International Journal of Computer Science and Network Security. – 2021. – Vol. 21, No 5 (May). – P. 237-242, 2021)
  У статті розглядаються проблемні питання визначення інформації як об’єкта приватних відносин. Визначення того, що вони є нематеріальними та неспоживаними за своєю природою, нерозривно пов’язані з конкретним матеріальним ...
 • Khodeeva, N. V.; Ходєєва, Н. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6154-6854; Ходеева, Н. В. (Legea si viata = Закон и Жизнь: междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 12/2 (Decembrie). – P. 115-118, 2016)
  У даній роботі розглядається ряд проблемних питань щодо визначення суб'єктів права на інформацію про стан свого здоров'я. Також підлягають дослідженню деякі аспекти права на інформацію про стан здоров'я, які ведуть до ...
 • Moseichuk, A. I.; Мосейчук, А. І. (Visegrad journal on human rights. – 2020. – № 2 (Vol. 3). – P. 117-122, 2020)
  Проаналізовано правові наслідки усиновлення іноземцем дитини за законодавством України та країн Європейського Союзу. Визначено основні спільні риси у правових наслідках усиновлення іноземцем дитини за законодавством ...
 • Krasnyk, K. S.; Красник, К. С. (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 3 (Vol. 2). – P. 151-156, 2019)
  Розглянуто особливості здійснення права особи на сім’ю шляхом укладення шлюбу. Проаналізовано наукові підходи до визначення поняття шлюбу та з’ясування його правової природи. Доведено, що на сучасному етапі розвитку ...
 • Krasytska, L. V.; Красицька, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9187-4445 (Visegrad journal on human rights. – 2018. - № 5/1. – P. 86-90, 2018)
  У статті розглянуто доктринальні підходи щодо принципів права і принципів сімейного права зокрема. Принцип максимально можливого урахування інтересів дитини, непрацездатних членів сім’ї розглянуто як галузевий принцип ...
 • Sapeiko, L. V.; Сапейко, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6911-8283 (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 6 (Vol. 3). – P. 166-170, 2019)
  Розглянуто процедуру письмового опитування учасників справи як свідків. Виявлено проблеми такої процедури та запропоновано шляхи реформування цивільного процесуального законодавства України щодо окресленого правового питання.
 • Bondariev, E. M.; Бондарєв, Е. М. (Visegrad journal on human rights. – 2020. – № 1 (Vol. 1). – P. 54-59, 2020)
  Проведено порівняльний аналіз правової природи акціонерного договору з договором про спільну діяльність і договором простого товариства. Наголошено, що сучасне цивільне законодавство та правова наука не проводять чіткого ...
 • Brusakova, O. V.; Брусакова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Shayturo, O. P.; Шайтуро, О. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0614-0595; Simonovych, D. V.; Сімонович, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0285-4005; Kuzubova, T. O.; Кузубова, Т. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6488-4971 (Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal). – 2021. – Vol. 9, № 1. – P. 63-76, 2021)
  Результат кожного судового розгляду завжди супроводжується певним інтересом, коли цивільна особа отримує кримінальний висновок чи штраф. У досягненні зазначеного інтересу у судовому процесі прокурор повинен встановити, що ...
 • Nehoda, O. A.; Негода, О. А. (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 2 (Vol. 2). – P. 82-86, 2019)
  Розглянуто доктринальні підходи до розуміння сутності захисту майнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб. Проаналізовано поняття співвідношення охорони та захисту майнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб, ...
 • Popova, S. O.; Попова, С. О. (Visegrad journal on human rights. – 2020. – № 1 (Vol. 3). – P. 168-173, 2020)
  Досліджено питання дифамації, вивчено її поняття, у тому числі визначено недопустимості дифамації як особистого немайнового права юридичної особи. На основі проведеного аналізу встановлено його ознаки та проблеми захисту ...
 • Iasechko, S. V.; Ясечко, С. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4058-9959 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – № 5/2 (Mai). – P. 106-110, 2015)
  В статье рассматриваются проблемные вопросы возможности совершения сделок с личным неимущественным правом на имя. В период развития общества и общественных отношений возникают новые виды гражданских отношений, требующие ...
 • Василенко, М. Є.; Vasulenko, M. E.; Василенко, В. А.; Vasylenko, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9167-1130 (Юридичний науковий електронний журнал.- 2020. - № 3, т. 1. - С. 196-199, 2020)
  Досліджено сучасний стан та актуальні зміни комунікаційного простору. Визначено, що формування наукової моделі сучасного комунікаційного простору виявилося справою вкрай складною для гуманітарної науки в цілому і дало новий ...
 • Галунько, В. В.; Galunko, V. V. (Форум права. - 2007. - № 2. – С.30-34, 2007)
  Розкритий реальний стан і вказані шляхи покращення вітчизняної адміністративно-правової культури у сфері охорони права власності.
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2022. - № 11. - С. 222-225, 2022)
  З'ясовано особливості здійснення спадкоємцями права на прийняття спадщини в умовах воєнного стану. Охарактеризовано зміну строку для прийняття спадщини шляхом його продовження. Окрема увага приділена дії у часі норми ...
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Вісник Національної асоціації адвокатів України. – 2016. – № 12 (29). – С. 21-30, 2016)
  Спори про визнання заповітів недійсними становлять одну з найбільш поширених категорій справ, що розглядаються судами за правилами цивільного судочинства. Складність цієї категорії спорів пояснюється тим, що на момент ...
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Вісник Національної асоціації адвокатів України. – 2017. – № 5. - С. 9-18, 2017)
  Спори про усунення спадкоємця від права на спадкування є одними з найбільш поширених цивільних справ. Статтею 1224 Цивільного кодексу України визначено підстави усунення особи від права на спадкування. Важливо врахувати, ...
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Часопис цивільного і кримінального судочинства. - 2013. - № 1 (10). - С. 117-125, 2013)
  Статтю присвячено судовому порядку зміни черговості одержання права на спадкування. Розкриваються особливості розгляду судами справ про зміну черговості одержання права на спадкування. Аналізуються умови ухвалення судом ...
 • Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2020. - № 2. - С. 39-42, 2020)
  Стаття присвячена визначенню поняття «цивільно-правова відповідальність у медичних правовідносинах», яка розглядається як один із видів професійної відповідальності, що настає у випадках порушення або невиконання медичною ...
 • Вакулович, Е. В.; Vakulovych, E. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7581-0524 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 147-151, 2021)
  Зазначено, що встановлення істотних умов договору законом спрямоване, передусім, на збереження правової природи того чи іншого договору, на забезпечення нормального цивільного обороту. Проаналізовано, що істотні умови ...
 • Таланов, Ю. Ю.; Talanov, Yu. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 360-368, 2012)
  Досліджено проблеми, що виникають в теорії та на практиці при реалізації програми сурогатного материнства, з метою з’ясування поняття, сутності та значення сурогатного материнства в сучасних умовах, особливостей договірних ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account