KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 351.72 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 351.72 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mishchenko, L. V.; Міщенко, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287; Chycha, R. P.; Чича, Р. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840; Yevdokimenko, S. V.; Євдокіменко, С. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2924-6621 (Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2018. - Volume 4, No. 27. - P. 390–402, 2018)
  Україна перебуває на шляху проведення реформи бюджетних відносин, одним із завдань якої є адаптація чинного законодавства до законодавства Європейського Союзу (ЄС) із метою створення європейських умов розвитку країни і ...
 • Bohdaniuk, I.; ; Kolisnichenko, V. V.; Колісніченко, В. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4896-7889; Устименко, О. С.; Ustymenko, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5169-0123 (Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Volume 4, No. 5. – P. 31–35, 2018)
  Метою статті є розгляд аудиту як форми контролю Державної аудиторської служби України та аналіз його форм і типів. Аналіз видів аудиту, а також їх характерні особливості, допомогли розробити рекомендації щодо вдосконалення ...
 • Barash, Ye.; Kryvytskyi, Yu.; Ablamskyi, S. Ye.; Абламський, С. Є.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985 (Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - Vol. 4, №. 1. - P. 25-30, 2018)
  Проведено порівняльно-правове дослідження нормативно-правових актів, що визначають правові засади запровадження валютного регулювання в окремих зарубіжних країнах та в Україні. Запропоновано шляхи вдосконалення вітчизняного ...
 • Stetsenko, S.; Стеценко, С.; Syniavska, O. Yu.; Синявська, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Shelukhin, M. L.; Шелухін, М. Л.; Lykash, S. S.; Лукаш, С. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052; Barash, Ye.; Бараш, Є. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8402-061X (Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. - 2019. - Vol. 22, Special Issue 2, 2019)
  Широке поширення використання електронних грошей в розвинених країнах як в електронній комерції, так і в реальній економіці зумовило необхідність розробки нормативного регулювання їх обігу в різних країнах. Незважаючи на ...
 • Reznik, O. M.; Рєзнік, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4569-8863; Hetmanets, O. P.; Гетманець, О. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Kovalchuk, A.; Nastyuk, V.; Andriichenko, N. (Journal of Security and Sustainability Issues. – 2020. – Vol. 9, № 3. – P. 843-852, 2020)
  Стаття присвячена дослідженню фінансової безпеки держави як складової його національної безпеки. Встановлено, що фінансова безпека - це здатність держави адекватно і негайно реагувати на внутрішні і зовнішні негативні ...
 • Hetmanets, O. P.; Гетманець, О. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; Melnyk, S.; Klochko, A. M.; Клочко, А. М.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Lex Humana, Petrópolis. – 2022. –Vol. 14, № 1. – P. 324-336, 2022)
  Фінансова стабільність і гарантії продовжують залишатися предметом великого інтересу для кожного суспільства; за відсутності такої стабільності фінансова система країни й надалі перебуватиме під загрозою. Метою статті є ...
 • Shevnin, S. M.; Шевнін, С. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2195-3831 (Право і безпека. – 2018. – № 1(68). – С. 13-16, 2018)
  Метою статті було дослідити дискусійні питання щодо бюджетного менеджменту в Україні, а також навести власне бачення правових основ бюджетного менеджменту та його складової в бюджетному процесі. Методи. При розгляді ...
 • Braichenko, S.; Dzholos, S.; Kolisnyk, A.; Koshulko, O.; Varunts, L. D.; Варунц, Л. Д.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0024-385X (SHS Web of Conferences. - 2021. - Vol. 100. - P. 1-8, 2021)
  Досліджено правове забезпечення безготівкових розрахунків у господарській діяльності. Проведено комплексний аналіз тенденцій правового регулювання безготівкового обороту. Надано деякі рекомендації щодо удосконалення ...
 • Rossikhina, H.; Россіхіна, Г. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3617-1034; Svitlychna, Yu. O.; Світлична, Ю. О.; Brusakova, O. V.; Брусакова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - Vol. 4, №. 4. - P. 291-294, 2018)
  Метою статті є визначення ролі місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів, а також проведення порівняльно-правового вивчення нормативно-правових актів, що визначають правову базу місцевих податків ...
 • Shulga, A.M.; Шульга, А.М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665; Zharovska, I. M.; Жаровська, І. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3821-8120 (Baltic Journal of Economic Studies. - 2019. - Vol. 5, №. 1. - P. 245-249, 2019)
  Проаналізовано методи фінансового контролю Державної фінансової інспекції України. Вироблено рекомендації щодо вдосконалення процедури фінансового контролю Державної фінансової інспекції України, а також визначено проблемні ...
 • Ivanov, S. U.; Іванов, С. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0166-9016; Hromenko, Yu.; Хроменко, Ю.; Rodina, V.; Родина, В. (Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - Vol. 4, №. 5. - P. 94-99, 2018)
  В сучасних умовах управління особливого значення набувають аспекти забезпечення стійкості банків та розвитку банківської системи України. Мета дослідження - визначити сутність банківських правовідносин в Україні на основі ...
 • Kostenko, M. V.; Orlovskyi, R.; Pankratova, V. O.; Панкратова, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4775-565X; Bulhakova, O. V. (Justicia. – 2020. – Vol. 25, № 38. – P. 224-231, 2020)
  Вивчено досвід провідних європейських країн щодо здійснення контролю та нагляду за підприємницькою діяльністю та визначено можливості його застосування в Україні. Обґрунтовано доцільність вивчення досвіду розвинених країн ...
 • Dzhafarova, O. V.; Джафарова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Riabchenko, О. P.; Рябченко, О. П.; Artemenko, І. (Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, № 5. – Р. 64-74, 2018)
  Стаття присвячена науковому аналізу економічної діяльності України в умовах європейських інтеграційних процесів. Підкреслюється, що цінність поточної економічної діяльності визначається насамперед процесами глобалізації, ...
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133 (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 756–760, 2012)
  Проаналізовано застосування методів державного впливу на своєчасне та повне виконання платниками податків своїх зобов’язань перед бюджетом. Досліджено забезпечення ефективної діяльності платників податків в умовах дії ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2011. - Вип. 16. - С. 209-211, 2011)
  Стаття присвячена аналізу податкових правовідносин, удосконаленню діяльності органів державної податкової служби, окресленню основних проблем, наявних у сфері податкових правовідносин, а також виробленню практичних ...
 • Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.) / Сум. філ. Харків. нац. ун-ту внутріш. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. - С.138-140, 2016)
  Досліджено існуючу проблематику охорони праці працівників на підприємствах та види відповідальності за її порушення. Проаналізовано національне та міжнародне законодавство з цього питання. Досліджено статистику існуючого ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 21-22, 2021)
  Проаналізовано фінансову безпеку держави, яка є досить багатоплановим поняттям в економічному контексті та надзвичайно актуальним в політичному, бо вона є результатом практичних заходів з боку законодавчої та виконавчої ...
 • Шулатова, І. С.; Shulatova, I. S. (Форум права. - 2016. - № 3. - С. 283–288, 2016)
  Висловлені зауваження та зроблено висновок стосовно потреби більш зваженого підходу щодо деяких реорганізаційно-структурних заходів та пошуку нових шляхів удосконалення діяльності сучасної Державної фіскальної служби України.
 • Букрєєв, М. Ю.; Bukreev M. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9863-3660 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 2(81). - С.28-37, 2018)
  Уперше банківську діяльність проаналізовано як об’єкт адміністративно-правової охорони. Висвітлено використання понять «охорона» й «адміністративно-правова охорона» в контексті їх здійснення стосовно банківської діяльності, ...
 • Дмитренко, Ю. М.; Dmytrenko, Yu. M. (Форум права. – 2012. – № 2. – С. 188–195, 2012)
  Розглянуто сутність поняття «банківська діяльність», сформульовано авторське визначення, визначено особливості банківських операцій і риси, які характеризують фінансово-правовий характер цих відносин.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account