KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97 by Issue Date

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Пономаренко, Ю. Г.; Ponomarenko, Yu. H. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 35-40, 2003)
  Визначено поняття і елементи, що складають кримінологічну характеристику. Відображено склад злочину, його соціальний портрет. Відмічається тенденція до зростання організованої злочинності у сфері незаконного наркообігу. The ...
 • Пономаренко, Ю. Г.; Ponomarenko, Yu. H. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 39-43, 2003)
  Зазначено, що для складання кримінологічної характеристики особистості злочинця у сфері незаконного наркообігу доцільно з’ясовувати такий перелік його властивостей і якостей, які дозволяють встановити причинні зв’язки, що ...
 • Рущенко, І. П.; Rushchenko, I. P. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч. 2. - С. 153-158, 2003)
  Зупинено на постановці проблем у тій галузі кримінології і соціології злочинності, яка ще не має повного і задовільного висвітлення. Запропоновано кілька гіпотез, що стосуються сукупності злочинців. Остановлено на ...
 • Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 64 - 70, 2004)
  Стаття присвячена аналізу сучасних наукових поглядів на особистість злочинця, обґрунтуванню авторського розуміння поняття особистості злочинця, яке, найбільш відповідає сучасним дослідженням у психології, соціології, ...
 • Грохольський, В. Л.; Groholskiy, V. L. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 14-19, 2004)
  В статті розглянуто контроль за діяльністю спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю. В статье рассмотрен контроль за деятельностью специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью. The ...
 • Клюєв, О. М.; Kliuiev, O. M. (Форум права. - 2006. - № 2. – С.76-79, 2006)
  Розглянуті питання удосконалення профілактичної діяльності на місцевому рівні; з’ясовані її цілі, принципи, види, форми та основні напрямки.
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Форум права. - 2006. - № 3. – С. 77-80, 2006)
  Виконаний аналіз місця, ролі та значення методів кримінологічного впливу в системі механізму протидії злочинності, а також визначено основні умови їх застосування.
 • Тучак, Р. М.; Tuchak, R. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 59 - 67, 2006)
  Розглядається питання правового статусу суб’єктів боротьби з корупцією, на думку автора, актуальним є питання повноважень органів державної влади щодо антикорупційної діяльності. Рассматривается вопрос правового статуса ...
 • Пожидаєв, Г. П.; Pozhydaiev, H. P. (Форум права. - 2007. - № 2. – С.174-178, 2007)
  З метою удосконалення боротьби з організованою транснаціональною злочинністю проаналізовано існуючий понятійний апарат проблеми управлінських функцій, вироблено власну позицію щодо поняття функцій управління з огляду на ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Форум права. - 2007. - № 2. – С.120-125, 2007)
  Виконаний аналіз системи методів індивідуального кримінологічного впливу, основних форм їх реалізації у процесі функціонування механізму протидії злочинності.
 • Клюєв, О. М.; Kliuiev, O. M. (Форум права. - 2007. - № 1. – С. 99-103, 2007)
  З’ясована сутність профілактичної діяльності, визначені перспективні форми та методи, вироблені конкретні пропозиції й рекомендації профілактичної діяльності органів внутрішніх справ на місцевому рівні.
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Форум права. - 2007. - № 3. – С. 163-166, 2007)
  Виконаний аналіз основних підходів до формулювання поняття “соціально-правовий механізм протидії злочинності” та обґрунтована можливість його застосування у кримінологічних дослідженнях.
 • Пожидаєв, Г. П.; Pozhydaiev, H. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 210-218., 2007)
  В статті розкрито поняття боротьби з організованною злочинністю. Приділено увагу суто управлінському аспектові боротьби з організованою злочинністю.
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 8-13, 2007)
  Розглянуто аналіз механізму протидії злочинності через призму та із застосуванням методології дослідження механізму управлінської діяльності. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Рассмотрены ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 27-31., 2007)
  В статті розкрито співвідношення механізмів протидії злочинності та кримінального переслідування. В статье раскрыто соотношение механизмов противодействия преступности и уголовного преследования. The article describes ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 37-44, 2007)
  Розглянуто проблеми організації системи протидії злочинності. Вирішено питання структуризації системи, її квантифікації через призму організаційно-функціональних засад діяльності. The problems of organization of the system ...
 • Бурбика, М. М.; Burbyka, M. M. (Форум права. - 2008. - № 3. – С. 77-82, 2008)
  Розглянуті питання щодо удосконалення правових основ координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності, чому сприятиме характеристика правових актів з досліджуваних питань, зокрема, їх класифікація.
 • Борисова, Л. В.; Borysova, L. V. (Форум права. - 2008. - № 2. – С. 27-31, 2008)
  Розглянуті сучасні проблеми профілактики й прогнозування транснаціональних комп’ютерних злочинів.
 • Зацеркляний, М. М.; Zatserklianyi, M. M.; Бабій, А. С.; Babii, A. S. (Право і безпека. -2008. - №1, т. 7. - С. 115-120, 2008)
  Деякі сфери суспільних відносин досить жваво реагують на будь які зміни, які так чи інакше змінюють ефективність цих відносим. Складність злочинності як явища, потребує використання людиномашинних систем для підтримки ...
 • Мірошниченко, О. С.; Miroshnichenko, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5836-1509 (Форум права. - 2008. - № 2. – С. 363- 366, 2008)
  Виконано аналіз проблем у сфері нормативно-правового регулювання діяльності щодо запобігання злочинності та злочинним проявам.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account